Στον ζωτικής σημασίας ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία μικρής κλίμακας για την ελληνική οικονομία και την περιφερειακή ευημερία, καθώς αντιπροσωπεύει άνω του 90% των σκαφών ελληνικής σημαίας, θα αναφερθεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινάει σήμερα στην πόλη Βίγκο της Ισπανίας.


Παράλληλα θα μιλήσει για τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου, με το λαγοκέφαλο και το λεοντόψαρο, και θα προτείνει το συγκεκριμένο ζήτημα να είναι από τα βασικά θέματα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση.

Ένα θέμα στο οποίο θα σταθεί ο αρμόδιος υπουργός είναι η ανάγκη θωράκισης της οικονομικής βιωσιμότητας του αλιευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του οποίου θα αναδείξει την σημασία καλύτερης κατανόησης και σεβασμού των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των ανά περίπτωση πληγόμενων παραγωγικών φορέων σε επίπεδο κράτους μέλους, πριν την υιοθέτηση νέων μέτρων ή πολιτικών.

Ο κ. Αυγενάκης θα τονίσει, τέλος, την ανάγκη θεσμικών αλλαγών, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απανθρακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των ανώτατων ορίων δυναμικότητας που ορίζονται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική.