Στην πλατφόρμα «Ψηφιακός Χάρτης Ισότητας» (https://portal.isotita.telenavis.com/) αναρτήθηκαν οι πρώτες εκδηλώσεις, εγκαινιάζοντας και τυπικά τη λειτουργία του. Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, ο «Ψηφιακός Χάρτης Ισότητας» εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των στόχων του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ 2021-2025)». Οι στόχοι αυτοί είναι: α) η πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, β) η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, γ) η ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και σε ηγετικούς ρόλους και δ) η ενσωμάτωση διάστασης του φύλου σε τομεακές πολιτικές.


Ο «Ψηφιακός Χάρτης Ισότητας» επικεντρώνεται στη διάδοση των εκδηλώσεων και δράσεων των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας (ΔΕΠΙΣ), των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας (ΠΕΠΙΣ) και των Επιτροπών Ισότητας Φύλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΕΙΦ ΑΕΙ), προς όλους τους πολίτες και τους φορείς. Ουσιαστικά, αποτελεί έναν διαδικτυακό κόμβο επικοινωνίας και πληροφόρησης, όπου οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις επικείμενες δράσεις τους που αφορούν σε θέματα ισότητας, αλλά και να ενημερώνονται συγκεντρωτικά για τις κατά τόπους εκδηλώσεις.

Αναφορικά με τις αναρτημένες δράσεις, η πρώτη είναι η ημερίδα, με θέμα «Ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, γυναικών», με διοργανωτή την Ε.Ε.Σ. Παλουκίων Σαλαμίνας και συνδιοργανωτή τον δήμο Σαλαμίνα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 16/3/2023 και ώρα 6:30 μ.μ.. Η δεύτερη είναι ανοιχτή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με διοργανωτή τον δήμο Θεσσαλονίκης και συνδιοργανωτή το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9/3/2023 και ώρα 5:00 μ.μ..

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, ευχαρίστησε τις ΔΕΠΙΣ, τις ΠΕΠΙΣ και τις Επιτροπές Ισότητας των Φύλων των ΑΕΙ, για τις πρωτοβουλίες τους και δήλωσε: «Η επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων είναι προτεραιότητά μας στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ). Το αποδεικνύουμε με τις δράσεις και τα έργα μας, ενώ συνεργαζόμαστε στενά με όλες τις Επιτροπές Ισότητας των Φύλων. Υιοθετούμε μέτρα που διασφαλίζουν την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και ενισχύουν τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανδρών και των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής τους».

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Καλυψώ Γούλα, σημείωσε: «Η δράση αυτή συμβάλλει έτι περαιτέρω στην ανάδειξη των πολιτικών ισότητας που αναλαμβάνονται σε αποκεντρωτικό επίπεδο από τις αρμόδιες επιτροπές, ενισχύοντας και ενθαρρύνοντας τη συζήτηση και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα ισότητας».