Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την αποφασιστική και συνεπή της πορεία προς την πράσινη μετάβαση υλοποιεί η Alpha Bank, τα τελευταία χρόνια, με οδηγό τη δέσμευσή της για πιο βιώσιμη και υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει μία στρατηγική αειφορίας και ενσωματώνει στις λειτουργίες της κατά μήκος της αλυσίδας αξίας, τα κριτήρια ESG, αναπτύσσοντας σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων, μεταξύ άλλων, για τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος στο περιβάλλον. Σημαντικά βήματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση το διάστημα 2015-2022, καθώς η Alpha Bank κατάφερε να μειώσει τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 43%, μέσα από δράσεις εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου καταστημάτων και των γραφείων κεντρικών υπηρεσιών της στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το 2022 η Τράπεζα πέτυχε περαιτέρω μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 11%, συνεχίζοντας τις σημαντικές «πράσινες» επιδόσεις του 2021, όταν, μεταξύ άλλων, είχε πετύχει μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 κατά 13,4% (15,6% σε εκπομπές Scope 1). Σημειώνεται, επίσης, ότι το 98% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, καλύπτεται από Εγγυήσεις Προέλευσης (Guarantees of Origin) για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα, μέσα από το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης, ο ετήσιος ρυθμός κατανάλωσης χαρτιού μειώθηκε το 2021 κατά 12,3%, με 660.817 κιλά χαρτιού να ανακυκλώνονται εκείνη τη χρονιά, ενώ, επίσης, ανακυκλώθηκαν και 27.840 κιλά πεπαλαιωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 5.885 κιλά αναλωσίμων εκτυπωτών και 16.053 κιλά λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων. Επιπλέον, μέσω των δωρεών πάγιου ηλεκτρονικού υλικού και εξοπλισμού γραφείου που πραγματοποιήθηκαν το 2021, ενισχύθηκε η αρχή της κυκλικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα απετράπη η εκπομπή ισοδύναμων 38,9 τόνων CO2.

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δικτύου Καταστημάτων

Σήμερα, η Alpha Bank διαθέτει ένα δίκτυο 284 Καταστημάτων σε όλη τη χώρα, των οποίων τις υποδομές αναβαθμίζει συνεχώς, ώστε να ανταποκρίνονται στις τελευταίες προδιαγραφές ενεργειακής αποδοτικότητας. Το 2022, η Τράπεζα υλοποίησε έργα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε συνολικά 29 Καταστήματα και κτίριά της σε όλη τη χώρα, εστιασμένα στην αναβάθμιση ή την αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού και κλιματισμού. Για την επόμενη τριετία, 2023-2026, συνεχίζεται το έργο αντικατάστασης παλαιών συστημάτων κλιματισμού υψηλής κατανάλωσης ενέργειας σε 63 Καταστήματα, ενώ, παράλληλα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το έργο αναβάθμισης φωτιστικών σε LED στο σύνολο του Δικτύου, με την αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού υψηλής κατανάλωσης σε 167 Καταστήματα. Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών, υπολογίζεται ότι η συνολική εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας θα ξεπεράσει τις 2.200 MWh ετησίως.

Προς ένα πιο βιώσιμο Αύριο

Επιπρόσθετα των υφιστάμενων δράσεων, με στόχο την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και κατόπιν σχετικής μελέτης και χαρτογράφησης δυνητικών επεμβάσεων στις κτιριακές εγκαταστάσεις, η Τράπεζα δρομολογεί σειρά πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, σχεδιάζονται δράσεις για την ενεργότερη συμμετοχή των εργαζομένων στην υιοθέτηση καλών πρακτικών κατανάλωσης ενέργειας και την καλλιέργεια κουλτούρας υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα η επιβράβευση μέσω διαγωνισμών εξοικονόμησης ενέργειας και ο ορισμός Ενεργειακού Υπεύθυνου στις γραφειακές εγκαταστάσεις και τα Καταστήματα.

Συνολικά, η υλοποίηση της δέσμης δράσεων που αφορούν στο σύνολο των ιδιοχρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων του Ομίλου, οδηγεί – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και αναλύσεις της Διεύθυνσης Περιουσίας και Ασφάλειας της Τράπεζας – σε 4.500 MWh εξοικονόμηση ενέργειας την περίοδο 2023-2026 (11% σε σχέση με το 2022). Μετασχηματισμός με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Παράλληλα, η Alpha Bank διασφαλίζει το θετικό αποτύπωμα των λειτουργιών της, σύμφωνα με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, καθώς είναι πιστοποιημένη από το 2019 κατά ISO 14001 (Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος) και από το 2021 κατά ISO 14064 (Σύστημα Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου). Παράλληλα, εκπονεί και δημοσιεύει κάθε χρόνο Περιβαλλοντική Δήλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2019, η Alpha Bank προσυπέγραψε και υιοθέτησε τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που διαμορφώθηκαν μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative). Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει το θετικό της αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον, αξιοποιώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών, η Τράπεζα προχώρησε, εκ νέου, το 2022 στην ανάλυση των επιπτώσεων που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιό της και υπέβαλε για δεύτερη συνεχή χρονιά τη σχετική έκθεση αυτοαξιολόγησης στη UNEP FI. Σημαντικές είναι και οι λύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση των Πελατών σε βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας μέσα από προϊόντα υπεύθυνων επενδύσεων, και παροχή πιστοδοτήσεων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης χρηματοοικονομικής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αναλυτική και εκτενή ανακοίνωση, την τελευταία πενταετία, η Μονάδα Project Finance της Τράπεζας, έχει παράσχει χρηματοδότηση σε σειρά μεγάλων επενδύσεων (ΑΠΕ και δίκτυα διανομής, μεγάλες υποδομές, ΣΔΙΤ) συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 4,3 δισ. Ειδικά στον τομέα των ΑΠΕ, ο Όμιλος έως το τέλος του 2022 έχει χρηματοδοτήσει – εν όλω ή εν μέρει περισσότερα από 43 έργα, όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα και μονάδες βιοαερίου, συνολικής ισχύος περίπου 2,5 GW. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», η Alpha Bank μέσα στο 2022 έχει προχωρήσει στη συγχρηματοδότηση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) πράσινων επενδύσεων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας,

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας υλοποιεί και το Πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο το περιβάλλον», μία δέσμη δράσεων ανταπόκρισης σε φυσικές καταστροφές, με στόχο την άμεση στήριξη τοπικών κοινωνιών και πολυάριθμων κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς ή άλλα έκτακτα γεγονότα, φροντίζοντας, παράλληλα, και για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος.