Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ενενήντα, επιπλέον, αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 814.544,48 ευρώ εντάσσονται στην δράση του ΕΣΠΑ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές».

Δημοσιεύθηκε η ένατη τροποποίηση απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης 90, επιπλέον, αιτήσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 814.544,48 ευρώ.

Τα συνολικά εγκεκριμένα / συγχρηματοδοτούμενα έργα στη δράση ανέρχονται σε 1.479 και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 12.318.413,51 ευρώ. Το σύνολο των εγκεκριμένων έργων αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.