Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, οι μετοχές της Lavipharm ΑΕ διαπραγματεύονται και πάλι στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε τη μεταφορά του συνόλου των μετοχών της Lavipharm, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στην Κύρια Αγορά. Η Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ παρέχει τη δυνατότητα διασυνοριακής άντλησης κεφαλαίων και συμμετοχής σε ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες.