Σε επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Doppler προχωρά το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap (SMERC), με στόχο να συμβάλει στη δυναμική ανάπτυξή της στην εγχώρια και διεθνή αγορά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η Doppler, με παραγωγικές υποδομές στο Κιλκίς, δραστηριοποιείται στον τομέα σχεδιασμού, κατασκευής και εμπορίας ανελκυστήρων και είναι εισηγμένη στην Ε.ΝΑ. του Χ.Α. Είναι κυρίως εξαγωγική εταιρεία με πάνω από το 85% των εσόδων της να προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό.


Η στρατηγική συνεργασία της SMERC με την οικογένεια Σταυρόπουλου, βασικών μετόχων της εταιρείας Doppler, έχει ως στόχο τη σημαντική ανάπτυξη των εργασιών, την άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας, τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου επενδύσεων, με στόχο την αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων και της περαιτέρω εξωστρεφούς ανάπτυξής της. Κεντρικός στόχος είναι η διεύρυνση των δικτύων πελατών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της συναλλαγής βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη η διαδικασία αναχρηματοδότησης του δανεισμού της εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι και η βασική τράπεζα της εταιρείας.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας καθορίστηκαν οι βασικοί όροι δυνάμει των οποίων η SMERC θα αποκτήσει στην Doppler μειοψηφική μετοχική συμμετοχή και συγκεκριμένα το 35% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της αγοράς τμήματος των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που κατέχει σήμερα στην εταιρεία ο βασικός μέτοχός της, Σταύρος Σταυρόπουλος.

Περαιτέρω στο πλαίσιο της συναλλαγής έχει συμφωνηθεί, με την υλοποίηση των απαραίτητων εταιρικών διαδικασιών και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων, να  προταθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της προς έγκριση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ με δημόσια προσφορά και συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων. Η SMERC επίσης θα ενισχύσει τη ρευστότητα της εταιρείας με απόκτηση, από την ίδια, της έκδοσης από την εταιρεία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 4.000.000 ευρώ και της παράλληλης έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) ποσού 1.350.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι δεν σχεδιάζεται η εισαγωγή των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και των τίτλων κτήσης μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά, ούτε στην Ε.ΝΑ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εξαγορά μετοχών από το βασικό μέτοχο, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών θα πραγματοποιηθούν στην ίδια τιμή, ήτοι 0,35 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της συναλλαγής η Οικογένεια Σταυροπούλου θα διατηρήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και τη διοίκηση της εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία χρονικά τοποθετείται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024,καθώς και όλες οι επιμέρους ως άνω συμφωνίες των μετόχων, όπως είναι αυτονόητο, τελούν υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών αποφάσεων και της έγκρισης των περιγραφόμενων παραπάνω εταιρικών πράξεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της εταιρείας, καθώς και της τέλεσης όλων των αναγκαίων διατυπώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία με το επενδυτικό ταμείο SMERC και το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί. Η κοινή φιλοσοφία ανάπτυξης της εταιρίας σε συνδυασμό με τη δική μας μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο δημιουργούν σημαντικές προοπτικές επιτυχίας» αναφέρει ο βασικός μέτοχος και CEO της Doppler Σταύρος Σταυρόπουλος.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση και εμπιστοσύνη μας προς την οικογένεια Σταυρόπουλου και την δέσμευσή μας να συμβάλουμε από κοινού στην αναπτυξιακή πορεία τηςDoppler. Η επένδυσή μας στη Doppler επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Επενδυτικού Ταμείου να  στηρίζει με κεφάλαια μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις που έχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά» αναφέρει ο εκτελεστικός πρόεδρος του SMERemediumCap Νίκος Καραμούζης.