Τη μετάθεση της προθεσμίας, στις 31 Ιανουαρίου 2023, για την ψηφιακή απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, επαναφέρει, με επιστολή του προς την ηγεσία του υπουργείο Εργασίας, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.


Ο κ. Κόλλιας υποστηρίζει ότι η προθεσμία της 20ης Δεκεμβρίου 2022 δεν επαρκεί, δεδομένου ότι:

• Ο συνολικός χρόνος, που στην πραγματικότητα έχει δώσει το υπουργείο, υπολείπεται του χρόνου που αυτό έχει δεσμευθεί.

• Μέχρι την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου, παρέμενε ανυπόγραφο το 30% του συνόλου των εργαζομένων και το 20% των επιχειρήσεων.

• Αρκετοί κλάδοι δραστηριοτήτων αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα στην διαδικασία της απογραφής και έρχονται αντιμέτωποι με μία διαδικασία που δεν γνωρίζουν, καθώς και με ποια πρόστιμα θα χρεωθούν στο μέλλον.

• Η χειροκίνητη καταχώρηση του εβδομαδιαίου ωραρίου απασχόλησης με ριζικές αλλαγές στην υποβολή του τρόπου κατάθεσης του πίνακα προσωπικού και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, δημιουργεί επιπλέον γραφειοκρατία και αδυναμία στους λογιστές να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στη νέα διαδικασία.

• Υπάρχει πλήθος υποχρεώσεων, που λήγουν με την εκπνοή του έτους, αλλά και ο όγκος εργασιών των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των εορτών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίνεται αναγκαία η παράταση της συγκεκριμένης υποχρέωσης και πάλι για την ομαλή μετάβαση και την αποφυγή λαθών λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών.

Η πρόταση του ΟΕΕ για μετάθεση της προθεσμίας στις 31/01/2023 είναι αυτή, που είχε τεθεί και στην πρώτη επιστολή, στις 24 Νοεμβρίου, και την οποία επικυρώνει και το ανώτατο όργανο του ΟΕΕ, η Συνέλευση της Αντιπροσωπείας των μελών του, στις εργασίες της, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022.