ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη λειτουργία των ψηφιακών εφαρμογών, ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.


Ειδικότερα:

-Η ψηφιακή εφαρμογή «my Property», για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κληρονομιών, θα είναι διαθέσιμη έως τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).

-Η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2023, θα είναι διαθέσιμη έως τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (ημερομηνία ανοίγματος 03/01/2024).

-Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015 έως και 2022, θα είναι διαθέσιμη έως τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (ημερομηνία ανοίγματος η 03/01/2024 για τα φορολογικά έτη 2018 έως 2022 και η 10/01/2024 για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2017).

-Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Πλοίων Α΄ κατηγορίας, θα είναι διαθέσιμη έως τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (ημερομηνία ανοίγματος 03/01/2024).

-Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/2013, θα είναι διαθέσιμη έως τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (ημερομηνία ανοίγματος 03/01/2024).

-Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ από ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών καθεστώτων OSS- IOSS, Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ΦΑΠ (2010- 2013), Παρακρατούμενων και Λοιπών Φόρων μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη έως τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).

-Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των αμοιβών από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2022 (σύμφωνα με την Α. 1006/2023), θα κλείσει οριστικά στις 31/12/2023 και ώρα 23:00.

-Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη έως τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).

-Η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2024, καθώς επίσης και των αποδεικτικών καταβολής θα είναι διαθέσιμη την 01/01/2024.

-Η διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η διαδικασία Μείωσης Εσόδων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμες έως τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).