Πηγή Εικόνας: Photo by Mohammad Danish from Pexels

Με νέο μισθωτή για τα επόμενα 30 χρόνια (πλην απροόποτου..) βρίσκεται το γνωστό θέρετρο του Παρνασσού, το Elatos Resort. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, σε υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Elatos Resort & Health Club στον Παρνασσό προχώρησε εταιρεία του ομίλου Λάμψα με την ιδιοκτήτρια εταιρεία Έλατος Επενδυτική Εταιρεία ΕΠΕ, η οποία πρόσφατα περιήλθε στον πλήρη έλεγχο του βασικού μετόχου της εταιρείας, Αθανασίου Λασκαρίδη. Η σύμβαση μίσθωσης θα έχει διάρκεια τριάντα ετών με δικαίωμα παράτασης, ενώ περιέχει και ρητή πρόβλεψη για δυνατότητα πρόωρης λύσης της υπό τις ίδιες προϋποθέσεις για αμφότερα τα μέρη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, το μίσθωμα διακρίνεται αφενός σε εφάπαξ ποσό το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί εντός του Δεκεμβρίου, και αφετέρου σε ετήσιο ποσό το οποίο, για λόγους ασφαλείας, θα προσδιορισθεί μόνο κατόπιν εκπόνησης των μελετών αναβάθμισης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και ανάπτυξης του σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου βάσει οικείας εκτίμησης του ευλόγου από ανεξάρτητο εκτιμητή.