Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) σε συνεργασία με το Water Revolution Foundation (WRF), δημιούργησε κατευθυντήριες οδηγίες και σύστημα αξιολόγησης της βιώσιμης ανάπτυξης, προσαρμοσμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου των Yachts και Superyachts παγκοσμίως.


 

Ο οδηγός ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια σημαντικών προτύπων όπως αυτών του GRI, των 17 Στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και των νομοθετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα με τις οδηγίες έχει δημιουργηθεί και οnline σύστημα αξιολόγησης αλλά και εξειδικευμένη πλατφόρμα για τους επαγγελματίες του κλάδου.

 

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) έχει αναπτύξει στρατηγική συνεργασία με το Water Revolution Foundation (WRF) από το 2019, η οποία έχει στόχο την παροχή εκπαίδευσης σε επαγγελματίες της βιομηχανίας Yachting παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έχουν εκπαιδευτεί μέχρι στιγμής περισσότεροι από 120 επαγγελματίες από κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον κλάδο των Superyachts & Yachting γενικότερα.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κλάδος του Yaching, ο οποίος εκπροσωπεί μια μεγάλη βιομηχανία αξίας 75 δισ. δολ. παγκοσμίως, εμφανίζει μία αξιοσημείωτη άνοδο τα τελευταία χρόνια. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία το Κέντρο Αειφορίας (CSE) αποσαφηνίζει καλύτερα τις αναδυόμενες ανάγκες σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης του ανερχόμενου αυτού κλάδου, και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Ο Νίκος Αυλώνας, πρόεδρος του CSE, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για αυτή τη λαμπρή συνεργασία με το WFR, η οποία στοχεύει τόσο στην εκπαίδευση της βιομηχανίας yachting σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης όσο και στη δημιουργία πρακτικών εργαλείων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά».

 

Ο Robert van Tol, εκτελεστικός διευθυντής του Water Revolution Foundation (WRF) δήλωσε: «Μετά την επιτυχημένη εκπαίδευση που υλοποιήσαμε από κοινού με θέμα “Βιωσιμότητα στην πράξη”, που παρέχουμε συνεχώς σε επαγγελματίες του κλάδου Yachting, το Water Revolution Foundation και το CSE παρουσιάζουν τώρα ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου να βοηθήσουμε τον κλάδο του Yachting να ξεκινήσει τις εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης σε σωστές βάσεις. Ο οδηγός αυτός εξυπηρετεί άμεσα όσους έχουν παρακολουθήσει τις εκπαιδεύσεις μας και παράλληλα βοηθά πολλές από τις εταιρείες του κλάδου να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων μη χρηματοοικονομικής αναφοράς στο άμεσο μέλλον».