Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα του Power Pass που επιδοτεί τις υψηλές καταναλώσεις σε ρεύμα που πραγματοποιήθηκαν από την 1 Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐου. Μέχρι αργά χθες το απόγευμα είχαν κατατεθεί 2,8 εκατομμύρια αιτήσεις και με τη σημερινή και τελευταία ημέρα του προγράμματος επιδότησης αναμένεται να έχουν κατατεθεί πάνω από 3 εκατομμύρια αιτήσεις.

Οι προσδοκίες των καταναλωτών είναι υψηλές καθώς έχουν βάλει στο στόχαστρο τα έως 600 ευρώ τα οποία όμως θα κατοχυρωθούν από τα νοικοκυριά που είχαν μεγάλες καταναλώσεις σε ρεύμα. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να επιδείξουν καταναλώσεις που ξεπερνούν τις 5000 Kwh για να προσεγγίσουν την επιδότηση έως 600 ευρώ . Οι αιτήσεις των 3 εκατομμυρίων είναι πολύ πιθανόν να ανοίξει νέο γύρο δυσαρέσκειας διότι τα 280 εκατ ευρώ δεν μπορούν να καλύψουν τις οικονομικές προσδοκίες τους ενώ οι πραγματικές καταναλώσεις δεν δικαιολογούν μεγάλα ποσά επιδότησης. Τα νοικοκυρά πρέπει να γνωρίζουν ότι οι 1800 Kwh που καταναλώθηκαν στο εξάμηνο έχουν επιδοτηθεί. Άρα το πρόγραμμα επιδοτεί καταναλώσεις πάνω από 2500 Kwh.

Το κόστος του ρεύματος για τις επιπλέον 700 Kwh ανέρχονται σε 210 ευρώ όταν η επιδότηση φθάνει όμως στο 60% θα υπολογίσει μόλις τα 120 ευρώ. Όταν όμως ο αριθμός των αιτήσεων είναι 3 εκατομμύρια και θεωρήσουμε ότι οι καταναλώσεις των ενδιαφερόμενων είναι στις 2500 Kwh η κατανομή βγάζει 93 ευρώ. Το πακέτο των 280 εκατ. ευρώ θα αποδειχθεί κατώτερο των πραγματικών αναγκών των νοικοκυριών.

Λίγο πριν από το κλείσιμο της πλατφόρμας οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής σημεία:

1)Όσοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Power Pass θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην αίτηση.
Σε περίπτωση που εντοπίσουν λάθη στα στοιχεία η έχουν μεταβολές στη κύρια κατοικία μετά την 1η Δεκεμβρίου θα πρέπει να μεταβούν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass» να προβούν στις ανάλογες ενέργειες και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην πλατφόρμα του Power Pass για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Ειδικότερα σε περίπτωση που τα στοιχεία κύριας κατοικίας έχουν αντληθεί από τη δήλωση Ε1 φορολογικού έτους 2020 και έκτοτε έχετε αλλάξει κυρία κατοικία μπορείτε να δηλώσετε την κύρια κατοικία σας και τη μεταβολή ή μεταβολές που πραγματοποιήσατε από την 1/12/2021 και μετά.
Εφόσον έχετε μεταβάλει την κύρια κατοικία σας κατά την 1/12/2021 ή 1/1/2022 (ανάλογα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωσή σας), πρέπει να δηλώσετε την κύρια κατοικία σας για κάθε 1η ημέρα του μήνα μέχρι και τον μήνα Μάιο 2022.
Η πλατφόρμα δημιουργεί ισάριθμες δηλώσεις, μια για κάθε έναν μήνα που θα επιλέξετε.

Για παράδειγμα αν έχετε υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 και αλλάξατε την κύρια κατοικία σας στις 30 Ιανουαρίου 2022 στο πεδίο «Μήνες» θα πρέπει να επιλέξετε το μήνα Φεβρουάριο 2022 και όχι τον Ιανουάριο αφού η μεταβολή έγινε μετά την 1η Ιανουαρίου και να συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε όλους τους μήνες από Φεβρουάριο έως Μάιο 2022 και να δηλώσετε τη νέα κύρια κατοικία σας, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία η και να επιβεβαιώσετε την κατοικία σας στους υπόλοιπους μήνες.
Αν τα στοιχεία κύριας κατοικίας σας έχουν αντληθεί από τη δήλωση Ε1 φορολογικού έτους 2021, μπορείτε να δηλώσετε την κύρια κατοικία σας και τη μεταβολή ή μεταβολές που πραγματοποιήσατε, από την 1/1/2022 και μετά. Αν η νέα κύρια κατοικία σας είναι ιδιόκτητη πρέπει να δηλώσετε τον αριθμό ΑΤΑΚ που αναγράψατε στην δήλωση Ε9 όταν την αποκτήσατε.
Αν η νέα κύρια κατοικία σας είναι μισθωμένη ή παραχωρούμενη θα δηλώσετε τον αριθμό της δήλωσης μίσθωσης ή παραχώρησης που έχει υποβληθεί από τον εκμισθωτή ή παραχωρούντα το ακίνητο στην εφαρμογή «Δηλώσεις Μίσθωσης Ακινήτων» στην ψηφιακή πύλη myAADE.