Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής
Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής
Πηγή Εικόνας: Σαράντης Μιχαλόπουλος, euractiv.gr

Για ενδεχόμενα εμπόδια που μπορεί να προκαλέσει στην υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ, REpowerEU, η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να παρατείνει τη χωροθέτηση των ΑΠΕ για τουλάχιστον 18 μήνες ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτρος Κόκκαλης.

«Η χωροθέτηση των ΑΠΕ που αναβάλλεται για άλλους 18 μήνες, είναι τριπλής σημασίας», σημειώνει ο ευρωβουλευτής:

– Το πρώτο είναι η ορθολογική διάδοση των ΑΠΕ, με βάση τις τοπικές ανάγκες και τη δημιουργία ενεργειακής επάρκειας.

– Το δεύτερο ζήτημα, είναι αυτό του εθνικού σχεδιασμού, ούτως ώστε να μπορέσει η χώρα να εκμεταλλευτεί τους πόρους που διατίθενται σήμερα για την ενεργειακή μετάβαση και την απεξάρτηση από το μαύρο και αντιδημοκρατικό οικοσύστημα των ορυκτών καυσίμων.

– Και το τρίτο και σημαντικότερο, είναι η πραγματική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, ο διάλογος για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, τόσο για την παραγωγή ενέργειας, όσο και για τις πραγματικές ανάγκες και δυνητικά οφέλη κάθε περιοχής».

Ο κ. Κόκκαλης καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι πατάει σε δύο ενεργειακές και κλιματικές βάρκες: Στα λόγια σπεύδει να υιοθετήσει την ευρωπαϊκή κλιματική ατζέντα, αλλά στην πράξη κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει το σημερινό status quo.

Στη γραπτή ερώτησή του αναφέρει: Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε την παράταση της χωροθέτησης των ΑΠΕ για τουλάχιστον 18 μήνες καθυστερώντας ουσιαστικά την ολοκλήρωση της κρίσιμης διαδικασίας που είχε ξεκινήσει 3 χρόνια πριν από την προηγούμενη κυβέρνηση, ότι το REpowerEU επιβάλλει την ταχύτατη εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία της Ένωσης, ότι έχει ήδη αποσταλεί αιτιολογημένη γνώμη επειδή δεν έχει διασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2018/2001 για την προώθηση των ΑΠΕ.

Ερωτάται η Επιτροπή

1) Αν θεωρεί ότι η μη ύπαρξη χωροταξικού σχεδιασμού δημιουργεί προσκόμματα στη επίτευξη των στόχων του REpowerEU και ειδικότερα για τις περιοχές πρώτης επιλογής (go to area), την προστασία της βιοποικιλότητας και την κοινωνική συμμετοχή

2) αν σκέφτεται να συνδράμει χρηματοδοτικά ή και τεχνικά τις χώρες εκείνες που δεν δύνανται να ολοκληρώσουν τα χωροταξικά σχέδια για τις ΑΠΕ

3) αν θεωρεί ότι η δημόσια διαβούλευση είναι το προσφορότερο μέσο για την δημόσια αποδοχή των σχεδίων για την διείσδυση των ΑΠΕ