Ακίνητα
Ακίνητα
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσότεροι από 5.000.000 φορολογούμενοι μικρής και μεσαίας αξίας ακίνητη περιουσία ωφελήθηκαν από τις αλλαγές στον φετινό ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς τα ποσά του φόρου που καλούνται να καταβάλουν με τα εκκαθαριστικά τους είναι μειωμένα. Στον αντίποδα οι ιδιοκτήτες ακινήτων η αξία των οποίων ξεπερνά τις 400.000 ευρώ είναι οι μεγάλοι χαμένοι των αλλαγών που έγιναν φέτος στον τρόπο υπολογισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Για τους φορολογούμενους αυτούς, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 380.000, ο φόρος αυξήθηκε φέτος σημαντικά, εξαιτίας της αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, της κατάργησης των εκπτώσεων φόρου, της επιβολής έξτρα φόρου σε κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας άνω των 400.000 ευρώ και της επιβολής περαιτέρω προσαύξησης του φόρου κατά 5% έως 20% σε όσους εξ’ αυτών έχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

Πάντως ζημιωμένοι από τις αλλαγές στον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α, είναι και μερικές δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτητών με χαμηλά εισοδήματα και μικρομεσαίας αξίας ακίνητη περιουσία οι οποίοι έχασαν τις εκπτώσεις 50%-100% που ισχύουν με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, λόγω του τρόπου με τον οποίο η Α.Α.Δ.Ε. υπολόγισε και φέτος το φορολογητέο εισόδημά τους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούν ή όχι τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα ανωτέρω συμπεράσματα προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τα στατιστικά στοιχεία της εκκαθάρισης του φετινού ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα οποία δημοσιοποίησε χθες η Α.Α.Δ.Ε..
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το συνολικό ποσό του ΕΡΝ.Φ.Ι.Α, που βεβαιώθηκε φέτος σε 6,1 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 61,5 χιλιάδες νομικά πρόσωπα είναι μειωμένο κατά 330 εκατ. ευρώ περίπου σε σύγκριση με πέρυσι.

Ειδικότερα, φέτος ο κύριος φόρος είναι μειωμένος κατά 272 εκατ. ευρώ, αφού ανήλθε στο ποσό των 2,336 δισ.. ευρώ έναντι 2,608 δισ.. ευρώ πέρυσι, ενώ ο συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε (κύριος και «συμπληρωματικός») είναι χαμηλότερος κατά περίπου 333 εκατ. ευρώ καθώς φέτος ανήλθε σε 2,254 δισ.. ευρώ από 2,587 δισ.. ευρώ το 2021.

Από την άλλη πλευρά είναι εντυπωσιακό ότι φέτος μειώθηκε μεν αισθητά το ποσό που καταλογίσθηκε ως “συμπληρωματικός φόρος” στις μεγάλες περιουσίες, όμως με αυτόν επιβαρύνθηκαν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι και φυσικά σε αντίθεση με πέρυσι.

Όσον αφορά δε τις εκπτώσεις που χορηγούνται με βάση την αξία της περιουσίας αυτές φέτος εμφανίζονται μειωμένες καθώς ανήλθαν στα 336,16 εκατ. ευρώ, από 578,9 εκατ. ευρώ το 2021,

Συνολικά εξάλλου, φέτος, 6.105.139 ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν ΕΝ.Φ.Ι.Α. ύψους 1,723 δισ.. ευρώ, και 61.562 νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταβάλουν ΕΝ.Φ.Ι.Α. συνολικού ύψους 531,54 εκατ. ευρώ.

Η Α.Α.Δ.Ε. παρουσίασε και τα στοιχεία των ποσών του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκαν στις 13 περιφέρειες της χώρας και στους νομούς τους.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι:

1) Στις περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται τα πιο ακριβά ακίνητα και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες με κτίσματα και οικόπεδα μεγάλης αξίας.

2) Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις αντικειμενικών αξιών ακινήτων σημειώθηκαν στην περιφέρεια Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. Κατά μέσο όρο, οι τιμές ζώνης ανά τ.μ. αυξήθηκαν κατά 24,64% στην Αττική και κατά 21,15% στο Νότιο Αιγαίο.

3) Στην Αττική, σημειώθηκαν οι μικρότερες ποσοστιαίες μειώσεις στις χρεώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Κατά μέσο όρο τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καλούνται να πληρώσουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες στην Αττική είναι μειωμένα κατά 8,47%.

4) Στα Ιόνια νησιά σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Οι φορολογούμενοι της περιφέρειας αυτής οφείλουν φέτος, κατά μέσο όρο, να καταβάλουν ποσά ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειωμένα κατά 20,95%.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέση αξία ακινήτων Μέσος φόρος Αύξηση αξίας ακινήτων σε ποσοστό

2022/2021

Διαφορά φόρου σε ποσοστό

2022/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                              ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
2021 52.753,80 € 212,37 € 8,54% -15,76%
2022 57.682,98 € 180,23 €
ΑΤΤΙΚΗ
2021 125.896,47 € 510,39 € 24,64% -8,47%
2022 157.622,91 € 469,25 €
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
2021 67.116,77 € 274,36 € 12,01% -19,06%
2022 75.512,76 € 223,04 €
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2021 57.177,98 € 234,81 € 14,99% -17,08%
2022 66.251,04 € 196,20 €
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2021 48.898,77 € 209,62 € 6,33% -17,18%
2022 52.566,31 € 175,51 €
ΗΠΕΙΡΟΣ
2021 66.901,72 € 236,35 € 12,89% -18,19%
2022 76.129,02 € 194,90 €
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
2021 63.011,53 € 243,20 € 6,24% -17,53%
2022 67.523,86 € 202,32 €
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
2021 87.923,20 € 373,92 € 15,00% -20,95%
2022 100.958,30 € 295,15 €
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2021 71.490,92 € 276,48 € 10,50% -17,28%
2022 79.604,64 € 230,45 €
ΚΡΗΤΗ
2021 88.901,72 € 351,83 € 9,81% -19,09%
2022 97.719,06 € 284,94 €
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
2021 101.592,20 € 440,31 € 21,15% -14,70%
2022 122.451,18 € 373,68 €
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
2021 65.812,80 € 271,21 € 17,45% -15,76%
2022 77.780,27 € 229,89 €
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
2021 60.217,48 € 236,26 € 10,92% -17,66%
2022 67.633,64 € 196,98 €