Την επανεκκίνηση της κρατικής στεγαστικής πολιτικής μέσω του ΟΑΕΔ επιδιώκει η κυβέρνηση, με ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τον Οργανισμό, το οποίο μόλις ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα, ο ΟΑΕΔ θα μπορεί αυτόνομα ή σε συνεργασία με ιδιώτες, με αξιοποίηση του θεσμού των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) να αποκτά και να αξιοποιεί ακίνητα, προκειμένου να εφαρμόζει στεγαστικά προγράμματα που θα παρέχουν ποικιλία επιλογών στους δικαιούχους, ανέργους και εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών ο ΟΑΕΔ θα μπορεί να αγοράζει ή να εκμισθώνει οικόπεδα για ανάπτυξη μέσω ΣΔΙΤ και θα εφαρμόζει ποικιλία επιμέρους δράσεων, που μπορεί να είναι:
– Παραχώρηση με χαμηλό ενοίκιο ώστε σε μερικά χρόνια με κατάλληλες ρυθμίσεις ο εργαζόμενος να μπορεί να αγοράσει το ακίνητο (rent-to-own),
– Επιδότηση ενοικίου,
– Επιδότηση επιτοκίου,
– Επιδότηση για αγορά πρώτης κατοικίας ή ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων προκειμένου να διατεθούν σε εργαζόμενους.

“Προίκα” 1,5 δις ευρώ

Η χρηματοδότηση σε πρώτη φάση θα προέλθει από την αξιοποίηση του αποθεματικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ που έχει ο ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι ο γνωστός ΟΑΕΔ με τις διατάξεις του νομοσχεδίου “Δουλειές Ξανά” αλλάζει όνομα και από τη Μεγάλη Δευτέρα, λέει ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, μετονομάζεται σε ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης).

Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, που σύντομα δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, εισάγονται ρυθμίσεις, που διευκολύνουν τόσο την απόκτηση/ανέγερση ακινήτων που θα διατεθούν για τη στέγαση εργαζόμενων, ανέργων και των οικογενειών τους, όσο και την αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΥΠΑ για την αύξηση των εσόδων της.

Με τις νέες ρυθμίσεις επιτρέπεται στη ΔΥΠΑ να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα για την εκπλήρωση των σκοπών, που σχετίζονται με τη στεγαστική συνδρομή, τους οποίους έχει αποκτήσει ως διάδοχος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Προβλέπεται επίσης ότι η Υπηρεσία μπορεί να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων, με σκοπό την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των νέων.

Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ, που δεν προορίζονται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των εργαζόμενων, ο νέος νόμος προβλέπει ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την καλύτερη εκμετάλλευση και την αύξηση των εσόδων της. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται η σύναψη μακροχρονίων μισθώσεων, η σύμπραξη με ιδιώτες οι οποίοι μπορεί να αναλάβουν την οικοδόμηση αδόμητων ακινήτων, ο εγγυήσεις που θα πρέπει να παρέχουν για να συμμετάσχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς, κ.ά.