Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως του ποσού των 51,3 εκατ. ευρώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Intrakat στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων της εταιρείας.

Η σχέση ανταλλαγής είναι 0,56 νέες ανά 1 παλιά μετοχή και η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 1,90 ευρώ ανά μετοχή, ενώ πρόκειται εκδοθούν 27.027.028 νέες μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ.

Στόχος της ΑΜΚ είναι να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι επερχόμενες προοπτικές που αφορούν στους 4 πυλώνες δραστηριοποίησης της Intrakat και συγκεκριμένα τα νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά & φωτοβολταικά πάρκα, έργα storage κλπ), τα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων καθώς και τα έργα Real Estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα €800 εκατ. και μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση ως EPC contractor των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece η Intrakat ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του κατασκευαστικού αλλά και ενεργειακού πλέον κλάδου στην Ελλάδα υποδέχεται έτοιμη το 2022 των ευκαιριών και των προκλήσεων έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία και ανταγωνιστικότητα ώστε να διεκδικήσει ανταγωνιστικά σημαντικό ποσοστό των κατασκευαστικών έργων που προκηρύσσονται. Διαθέτοντας μοναδικό know-how σε σύνθετα κατασκευαστικά έργα υποδομής και σημαντικό track record υλοποίησης turn-key projects βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον.

Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει κατά μετοχική πλειοψηφία στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings, της οικογένειας του Σωκράτη Κόκκαλη (που διατηρεί τη θέση του Προέδρου της εταιρείας). Ανάμεσα στους άλλους ισχυρούς μετόχους συγκαταλέγεται ο γνωστός στον τεχνικό κόσμο Δημήτρης Κούτρας (ισχυρός άνδρας παλαιότερα του ομίλου ΑΚΤΩΡ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τώρα αντιπρόεδρος στην INTRAKAT), οι προερχόμενοι από της εταιρεία ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ που συγχωνεύθηκε με την INTRAKAT πέρυσι το καλοκαίρι, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης και με σημαντικό ποσοστό ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Πέτρος Σουρέτης. Στο επενδυτικό κοινό κυκλοφορεί ποσοστό μεταξύ 18 και 19%.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από την αγορά, γίνονται συζητήσεις για συμμετοχή θεσμικών επενδυτών αλλά και ισχυρού επενδυτή (ή family office) στην INTRAKAT, αλλά με τους τρέχοντες όρους της ΑΜΚ αυτό φαίνεται ότι θα γίνει σε 2η φάση, καθώς δικαίωμα προτίμησης έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι διαπραγματεύσιμα στην χρηματιστηριακή αγορά, και αν δεν καλυφθεί η ΑΜΚ με αυτόν τον τρόπο τότε μπορεί να καλύψει το υπολειπόμενο ποσοστό υφιστάμενος μέτοxoς ή να γίνει διάθεσή του ελεύθερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ και τη νομοθεσία. Για τις ακριβείς λεπτομέρειες θα πρέπει να περιμένουμε το ενημερωτικό δελτίο…

Ωστόσο, από την ανακοίνωση του ΔΣ της INTRAKAT γίνεται φανερό, όπως προβλέπει και η νομοθεσία, ποιες είναι οι προθέσεις: ο όμιλος INTRAKOM θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του, όπως και η εταιρεία DANECH ESTATE I LTD (συμφερόντων του Γενικού Διευθυντή της εισηγμένης Λουκά Λαζαράκη και του κ. Δημοσθένη Στασινόπουλου, που εισήλθαν στην εταιρεία με τη συγχώνευση της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ) που ελέγχει περίπου 10% της INTRAKAT, ενώ οι μέτοχοι, Κούτρας, Σουρέτης, Θεοδωρίδης μόνο μερικώς, ανοίγοντας «χώρο» για την είσοδο νέων επενδυτών.

Η Intrakat aπό το 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ. Tο 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Με την πολύχρονη εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει δραστηριοποιείται στα δημόσια έργα υποδομών, περιβάλλοντος και τεχνολογίας, σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, σε έργα ΑΠΕ & ενεργειακά και στην ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το ΔΣ της εταιρείας, από το ποσό της ΑΜΚ περίπου 20 εκατ. ευρώ (η σχετική πλειοψηφία) θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις (σε έργα και εταιρείες) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, περίπου 15 εκατ. ευρώ σε ΣΔΙΤ, Παραχωρήσεις και Ακίνητα (και υπάρχουν πολλά τέτοια στον ορίζοντα) ενώ ακόμη 15 εκατ. ευρώ σε κεφάλαιο κίνησης κλπ. Η μεγαλύτερη (σε σχέση με το παρελθόν) έμφαση που δίνεται πλέον από την εταιρεία σε ενεργειακά έργα είναι εμφανής τόσο από την κατεύθυνση των πόρων όσο και από τις προθέσεις των υφιστάμενων μετόχων.