Ενετικό Λιμάνι, Ρέθυμνο, Κρήτη
Ενετικό Λιμάνι, Ρέθυμνο, Κρήτη
Πηγή Εικόνας: Ralf Kronenberger - pixabay.com

Δημοπρατήσεις νέων έργων αλλά και υπογραφή συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 7.937.000 ευρώ, βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Πρόκειται σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, για δράσεις οι οποίες είτε βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτησης είτε βρίσκονται στη φάση συμβασιοποίησης και αφορούν έργα διαχείρισης λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμούς για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των οικισμών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έργα: “Συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοξαρέ, Παλέ, Μυξορρούματος, Λαμπινή, Αγία Πελαγία, κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ροδακίνου, σε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο στις ΤΚ Δήμου Αγίου Βασιλείου για το έτος 2021 – παρεμβάσεις οδικού δικτύου στην ΔΕ Λάμπης, δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων Κοινότητας Ροδακίνου, παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο στις ΤΚ Δήμου Αγίου Βασιλείου για το έτος 2021 – παρεμβάσεις οδικού δικτύου στην ΔΕ Φοίνικα, φωτισμός στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, κατασκευή πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου παραλία Αγίας Γαλήνης προς Κόκκινο Πύργο, αναπλάσεις στους οικισμού Λαμπινή και Ακτούντα, αναπλάσεις στους οικισμού Σακτούρια και Δαριβιανά, επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης”.