Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ευτυχώς οι εποχές που τα πάρκο στο Ελληνικό ήταν μόνο «λόγια» ή τότε που η έκταση χρησιμοποιούνταν για τη φιλοξενία μεταναστών μοιάζει να έχουν περάσει οριστικά. Τουλάχιστον, αυτό συμπεραίνει κανείς, με δεδομένο ότι σήμερα ξεκινάει την λειτουργία του το Experience Park, το μίνι πάρκο 70 στρεμμάτων που θα αποτελεί τμήμα του μητροπολιτικού πάρκου των 2 χιλ. στρεμμάτων.  Τι προβλέπει όμως, ο κανονισμός λειτουργίας του μέγκα πάρκου που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Χρ.Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ν.Ταγαράς;

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο φορέας διαχείρισης, δηλαδή η Ελληνικό Α.Ε. (που ανήκει στην Lamda Development) είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, την περισυλλογή, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων εντός των ορίων του πάρκου, την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, τη συντήρηση των υποδομών των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου του Πάρκου, τη διοίκηση των έργων που εκτελούνται στο Πάρκο, τη σήμανση και τη διαχείριση κυκλοφορίας.

Προβλέπεται ακόμη ο καθορισμός αντιτίμου για τη χρήση και την κυκλοφορία των επισκεπτών σε συγκεκριμένους χώρους ή κτήρια ή εγκαταστάσεις. «Το αντίτιμο που ενδέχεται να καθορίζεται αφορά στην παροχή των σχετικών με την εκάστοτε περιοχή υπηρεσιών και εξασφαλίζει την συμμετοχή στις εν λόγω δραστηριότητες και εκδηλώσεις εντός αυτών των περιοχών (μη ελεύθερα ή δωρεάν προσβάσιμοι χώροι).

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, θα δημιουργηθεί μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών του Πάρκου και των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και ανοικτών χώρων του Μητροπολιτικού Πόλου. Επίσης θα κατασκευαστεί εγκατάσταση για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (σύστημα Διαλογής στην Πηγή-ΔσΠ, Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – ΚΔΑΥ, Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – ΣΜΑ, Κομποστοποίηση) για τη διαχείριση των απορριμμάτων που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από το ακίνητο και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Μητροπολιτικού Πόλου εν γένει (Πάρκο, Περιοχές προς Πολεοδόμηση, Ζώνες Ανάπτυξης).

Εντός του Πάρκου και συγκεκριμένα σε έκταση εντός της Περιοχής του Εργοστασίου Αεροσκαφών ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου θα λειτουργήσει, κατά χρονική προτεραιότητα, τμήματα του Πάρκου, που θα περιλαμβάνουν α) την κτιριακή ενότητα ΑΙ και τμήμα πέριξ αυτής, συνολικής έκτασης περίπου 85 στρεμμάτων («EXPERIENCE PARK», αρχικώς αναφερόμενο στον ν. 4787/2021 ως MINI PARK), καθώς και β) την κτιριακή ενότητα A3, που περιλαμβάνει το Νεότερο Μνημείο – Υπόστεγο Γ της Πολεμικής Αεροπορίας («Hangar C»), το οποίο περαιτέρω θα αποκατασταθεί και θα διαμορφωθεί για την εντός αυτού λειτουργία του Διαδραστικού Τεχνολογικού Κέντρου (“EXPERIENCE CENTRE”), αρχικώς αναφερόμενου στον ν. 4787/2021 ως Κέντρο Πληροφόρησης “EXPERIENCE CENTER”. Ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου αναλαμβάνει καθήκοντα διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας του EXPERIENCE PARK και του EXPERIENCE CENTRE και δικαιούται να παραδώσει το EXPERIENCE PARK και το EXPERIENCE CENTRE ως τμήματα του Πάρκου σε λειτουργία.