Ξενοδοχειακή μονάδα δίπλα στη θάλασσα
Ξενοδοχειακή μονάδα δίπλα στη θάλασσα
Ξενοδοχειακή μονάδα δίπλα στη θάλασσα
Ξενοδοχειακή μονάδα δίπλα στη θάλασσα
Πηγή Εικόνας: leonardo rosatti στο pexels

Μόλις οι 4 στις 10 τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Eurobank εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αναστολής των δόσεων αποπληρωμής των δανείων τους για το 2020 και 2021.Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου της τράπεζας, σε ειδική εκδήλωση με βασικό θέμα τον Τουρισμό και την πορεία των επιχειρήσεων, διευκρινίζοντας ότι το κόστος της αναστολής για τις επιχειρήσεις που το επέλεξαν ανήλθε σε 4 εκατ. ευρώ τη διετία.

Το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας είχε χρηματοδοτήσει με 200 εκατ. ευρώ τις αντίστοιχες  επιχειρήσεις. Οι εταιρείες  που ζήτησαν αναστολή αντιστοιχούν σε κεφάλαια  ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Επίσης ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι στο χαρτοφυλάκιο  της μόνο τρείς  επιχειρήσεις  εμφανίζουν αδύναμα μεγέθη. Επισήμανε ότι το χαρτοφυλάκιο  της είναι εστιασμένο  στα ξενοδοχεία Resort σε ποσοστό 91% και μόνο το υπόλοιπο  9% είναι προσανατολισμένο  σε ξενοδοχεία πόλης, τα οποία, εμφανίζουν περισσότερα ζητήματα σε σχέση με τα μεγάλα  ξενοδοχεία.

Πάντως η στόχευση της ενημέρωσης  προς  τους δημοσιογράφους ,ήταν ότι η τράπεζα  έχει προγραμματίσει να χρηματοδοτήσει τον κλάδο και τις εταιρείες  με 750 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά  η διοίκηση στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης του ελληνικού Τουρισμού, η EUROBANK ενεργοποιεί νέο πακέτο παρεμβάσεων συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ, εστιασμένο στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο και στο οικοσύστημα που τον περιβάλλει, προκειμένου να αξιοποιήσει, στο μέγιστο βαθμό, τις ευκαιρίες του νέου αναπτυξιακού κύκλου στην ελληνική οικονομία.

Οι νέες πρωτοβουλίες, αθροιζόμενες με το προηγούμενο πακέτο στήριξης των 750 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε στην αρχή της πανδημικής κρίσης, τον Μάιο του 2020, διαμορφώνουν στο 1,5 δισ. ευρώ τη συνολική αξία των παρεμβάσεων της EUROBANK στην τετραετία 2020 – 2024, με στόχο τη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας, που είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στη χώρα.

Σχεδιάζει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 750 εκατ. ευρώ  εκ των οποίων τα 500 εκατ. προορίζονται για επενδύσεις ανέγερσης νέων ξενοδοχείων και για ανακαινίσεις και  επεκτάσεις δωματίων στις κατηγορίες των 5* και των 4*.

Ακόμη παρέχει δύο (2) νέα προγράμματα, με προνομιακούς όρους τιμολόγησης, που προάγουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση στον ξενοδοχειακό κλάδο με κριτήρια ESG.

«Επιχειρώ Βιώσιμα στον τουρισμό» για υφιστάμενα και νέα δάνεια για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

«Κατασκευάζω Βιώσιμα στον τουρισμό» για νέα δάνεια με σκοπό ανακαινίσεις / επεκτάσεις υφισταμένων μονάδων ή / και ανέγερση νέων που πληρούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις.

Η EUROBANK στηρίζει τους πελάτες της για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (RRF), μέσω παροχής εξειδικευμένης ενημέρωσης για το πρόγραμμα και άμεση αξιολόγηση της βιωσιμότητας του επενδυτικού τους σχεδίου με σκοπό τη χρηματοδότησή τους. Η Τράπεζα αναμένει ότι, τουλάχιστον, το 50% των χρηματοδοτήσεων που αφορούν ανακαινίσεις, επεκτάσεις ή νέες κατασκευές, θα παρασχεθούν μέσω του πλαισίου του RRF.

Ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαθέτει το Business Banking Τουρισμός, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων σε τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες, που παρέχονται από τρίτες εταιρείες (προνομιακή τιμολόγηση / έκπτωση για τους πελάτες της Τράπεζας). Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο σύνολο των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στις τουριστικές περιοχές και υλοποιείται για 12η χρονιά.