Κρυπτονομίσματα Bitcoin
Κρυπτονομίσματα Bitcoin
Κρυπτονομίσματα Bitcoin
Κρυπτονομίσματα Bitcoin

Παράθυρο για τη «γέννηση» κρυπτονομισμάτων αφήνει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  με την κατάθεση του νομοσχεδίου για τεχνοβλαστούς (Spin Off).

Το νομοσχέδιο βάζει τάξη στο νομοθετικό χάος που υπήρχε μέχρι σήμερα και κυρίως κωδικοποιεί κρίσιμα θέματα ανάμεσα σε Πανεπιστημιακούς φορείς όπως και σε Ερευνητικά κέντρα. Επιπλέον προβλέπεται η συνεργασία με εταιρείες  αλλά και το δικαίωμα στο φορέα  να εφαρμόσεις την πράξη την καινοτομία όπως  και οφέλη για τον ερευνητή.

Η εμφάνιση των κρυπτονομσμάτων μέσα από το νομοσχέδιο προήλθε με σχετική ερώτηση προς το υφυπουργό Χρίστο Δήμα  στο περιθώριο  της  συνέντευξης  Τύπου, ο οποίος  έχει αρμοδιότητα την καινοτομία και τεχνολογία. Το ζήτημα που θέσαμε ευθέως στον υπουργό είναι αν προβλέπεται η  ένταξη των κρυπτονομισμάτων  στο νέο πλαίσιο.  Η απάντηση  που μας έδωσε ήταν:

Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών κέντρων  να εντάξουν αντίστοιχες δραστηριότητες  στο περίγραμμα των ερευνών τους.

Στο στάδιο της παρουσίασης  του νομοσχεδίου από τον υφυπουργό  κ Χρίστο Δήμα, είπε  μεταξύ άλλων ότι με το  νέο νόμο ορίζεται ποιες εταιρείες πλέον αποτελούν εταιρείες τεχνοβλαστούς spin off, ενώ οι φορείς θα καθορίζονται με βάση την ιδιότητα των ιδρυτών και το επιχειρηματικό τους αντικείμενο.

Πλέον, οι ερευνητές που έχουν αναπτύξει την προς αξιοποίηση έρευνα αποκτούν ξεκάθαρα δικαιώματα και πρωταγωνιστικό ρόλο. Σημείωσε ότι εισάγεται ο θεσμός της σύμβασης τεχνοβλαστού.

Πρόκειται για μια αναλυτική ρύθμιση της σχέσης μεταξύ του ερευνητικού οργανισμού και της εταιρείας μέσω της οποίας, εκτός των άλλων, θα γίνεται η παραχώρηση της αξιοποίησης της εκάστοτε διανοητικής ιδιοκτησίας και γνώσης που αναπτύχθηκε στον οργανισμό.

Επιπλέον προβλέπονται οι δυνατότητες και οι όροι συμμετοχής επενδυτών στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ενώ στον νέο νόμο υπάρχει πρόβλεψη για την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων κατά την διάρκεια της λειτουργίας του τεχνοβλαστού.

Στην εγχώρια  αγορά  από αγνώστους  ερευνητές ή θήτευσαν στην αγορά  των κρυπτονομισμάτων  συμμετέχουν στην παραγωγή του  αφού πήραν την απόφαση  να επενδύσουν από 30.000 έως 50.000 ευρώ, στήνοντας μονάδες εξόρυξης   κρυπτονομισμάτων  με την χρήση της τεχνολογίας καταναλώνοντας  ενέργεια καθώς τα μηχανήματα λειτουργούν όλο το 24ωρο  που επεξεργάζονται  αλγόριθμους για την  παραγωγή του. Στη συνέχεια ανταλλάσσεται  σε  εξειδικευμένες πλατφόρμες  και  μετατρέπονται σε ευρώ.