ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
ΥΠΕΝ κτίριο Μεσογείων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Του Θοδωρή Καραουλάνη


Με νέο Προεδρικό Διάταγμα μοιράζεται ξανά η τράπουλα στις αρμοδιότητες των Υπουργείων σε ένα μεγάλο μέρος θεμάτων εξαιρετικής σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία, πραγματοποιώντας μια αλλαγή σαρωτικού θα έλεγε κανείς μεγέθους που εν μέρει είχε προαναγγελθεί από τη ΝΔ πριν τις εκλογές (με διαρροές και αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη) αλλά όχι σε αυτό το εύρος και σε όλα αυτά τα θέματα.

Στο ΠΔ 77/2023, που δημοσιεύτηκε χθες, προβλέπεται κυρίως η σύσταση νέων και μετονομασία υπουργείων, καθώς και σύσταση κατάργηση κα μετονομασία γενικών και ειδικών γραμματειών, αλλά και μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

Όμως αυτό είναι το τυπικό, επί της ουσίας πρόκειται για μεγάλη ανακατανομή αρμοδιοτήτων.

 

Γιγάντωση του Οικονομικών – προς ένα Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Πρώτη και βασική διαπίστωση είναι η γιγάντωση, σε επίπεδο αρμοδιοτήτων και αριθμού προσώπων πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Φαίνεται ότι ο Κωστής Χατζηδάκης, παρότι θα έχει και νο2, ως αναπληρωτή Υπουργό το Νίκο Παπαθανάση (και όχι μόνο υφυπουργούς), δικαίως θα λέγεται δημοσιογραφικά «τσάρος της οικονομίας», αφού λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΟΙΚ αναλαμβάνει πλέον από το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδόν το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και Ταμείο Ανάκαμψης που ήδη είχε) με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που σωρευτικά υπερβαίνουν τα 80 δισ. Ευρώ. Σημειώνουμε ότι το σύνολο αυτών των πόρων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα στη νέα κυβερνητική θητεία, μέχρι το 2027, από αυτή τη κυβέρνηση.

Το μέγεθος του ΥΠΟΙΚ γίνεται καθοριστικό για την κυβέρνηση συνολικά και για αυτό το Μέγαρο Μαξίμου μοιραία το αναβαθμίζει σε πρώτο τη τάξη Υπουργείο – θυμίζοντας σε κάποιους παλαιότερους εποχές σημιτικού ΠΑΣΟΚ και Γιάννου Παπαντωνίου…. 

Πάντως, όπως αναφέρει το economix.gr σε άλλο ρεπορτάζ, τα χθεσινά ΦΕΚ σχετικά με το ΥΠΟΙΚ φαίνεται να έχουν μια παράλειψη, καθώς ενώ η κυβέρνηση το έχει ονοματίσει πλέον ως Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο ΦΕΚ συνεχίζει να αναφέρεται ως Υπουργείο Οικονομικών μόνο. Πλην της απίθανης (μάλλον) περίπτωσης να είναι αβλεψία, αναμένουμε με ενδιαφέρον πότε θα γίνει και επίσημα η μετονομασία του ΥΠΟΙΚ και με ποιον τρόπο, ώστε να εκτιμήσουμε και τη δυσκολία που βρήκαν οι επιτελείς του Μαξίμου σε αυτή τη διαδικασία….

 

Οι νέες αρμοδιότητες του ΥΠΟΙΚ

Στο Υπουργείο Οικονομικών συγκεντρώνονται οι αρμοδιότητες διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα μεταφέρονται από το υπουργείο Ανάπτυξης η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και οι Ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτή. Επίσης μεταφέρεται στο Οικονομικών τόσο η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ταμείου Συνοχής όσο και η Ειδική Γραμματεία διαχείρισης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Εξίσου σημαντική θεωρείται. Για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και των έργων που έχει προαναγείλει η κυβέρνηση, η μεταφορά στο ΥΠΟΙΚ της αρμοδιότητας για τα έργα ΣΔΙΤ, μαζί με τη μεταφορά της αρμόδιας υπηρεσίας που είναι η Μονάδα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ.

Όσον αφορά τις άλλες, πιο κλασικές οικονομικές-δημοσιονομικές αρμοδιότητες, στο υπουργείο Οικονομικών γίνεται ανακτανομή ανάμεσα σε Ειδικές και Γενικές Γραμματείες και συστήνονται Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας και Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και αντίστοιχες θέσεις Γενικών Γραμματέων. Επίσης η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο σύνολο της καταργείται.

Σχετικά στο ΠΔ σημειώνεται αναλυτικά: «Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Οικονομικών – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Κατάργηση Ειδικών Γραμματειών

1.Από το Υπουργείο Ανάπτυξης μεταφέρονται στο Υπουργείο Οικονομικών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού:

α) η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης του άρθρου 70 του π.δ. 5/2022 (Α’15), εξαιρουμένων του Τμήματος Δ’ Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Ανάπτυξης Υπουργείου και του Τμήματος Ε’ Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Ανάπτυξης Υπουργείου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των περ. (δ) και (ε) της παρ. 2 του άρθρου 73 του π.δ. 5/2022,

β) οι Ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής (ΕΤΠΑ-ΤΣ) και στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) των περ. (α), (β) και (γ) αντιστοίχως, της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 5/2022,

γ) η Μονάδα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του άρθρου 68 του π.δ. 5/2022,

δ) το Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών της υποπερ. αβ (4) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 5/2022,

ε) η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του άρθρου 3 του ν. 4872/2021 (Α’ 247),

στ) η εποπτεία ή/και υποστήριξη, σύμφωνα με τις ειδικότερες κατά περίπτωση διατάξεις: (στα) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (i) Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και (ii) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) των υποπερ. (γα) και (γβ), αντιστοίχως, της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 5/2022, (στβ) των ανωνύμων εταιρειών: (i) Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ), (ii) Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ, πρώην ΕΤΕΑΝ), (iii) Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) των υποπερ. (δα), (δβ) και (δγ), αντιστοίχως, της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 5/2022, (iv) Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ., ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.) του άρθρου 15 του ν. 4872/2021 και

ζ) τα συλλογικά όργανα των υποπερ. (ιε) και (ιστ) της περ. 5, καθώς και της περ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 5/2022.

2.Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤ- ΠΑ-ΤΣ του άρθρου 74 του π.δ. 5/2022 και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του άρθρου 75 του π.δ. 5/2022 μεταφέρονται στο Υπουργείο Οικονομικών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.

3.Συστήνονται στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) οι υπαγόμενες στην πρώην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181), (β) η Διεύθυνση Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του π.δ. 142/2017 και (γ) η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδια- σμού του άρθρου 31 του π.δ. 142/2017.

4.Συστήνονται στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που συστάθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και (β) η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του άρθρου 37 του π.δ. 142/2017.

5.Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής. Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 84/2019 μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής.

6.Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του άρθρου 78 του ν. 4389/2016, η Ειδική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων του άρθρου 3 του π.δ. 6/2022 (Α’17) καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Γραμματέων καταργούνται. Οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Δημοσιονομικών Ελέγχων, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής των άρθρων 38 επ. του π.δ. 142/2017».

 

Πέρα – δώθε μεταξύ ΥΠΕΝ-ΥΥΠΟΜΕ

Η δεύτερη μεγάλης σημασίας για την οικονομία αλλαγή είναι η ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών, μαζί με ορισμένες σχετικές αλλαγές στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Να σημειωθεί ότι αυτή η ανακατανομή δεν είχε προαναγγελθεί ούτε από τον Πρωθυπουργό ούτε από τη ΝΔ και μένει να κριθεί στην πράξη η λειτουργικότητα της. Πιο συγκεκριμένα σημαντικές αρμοδιότητες για έργα, τη διαχείριση του νερού και την ηλεκτροκίνηση αλλάζουν μεταξύ ΥΠΕΝ και ΥΥΠΟΜΕ, το οποίο «χάνει» ορισμένους τομείς των υποδομών, μεταξύ αυτών και αρμοδιότητες για τα Λιμάνια προς το υπουργείο Ναυτιλίας και παράλληλα παίρνει από το Αγροτικής Ανάπτυξης τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αγροτικά έργα, που αφορούν μεγάλο «πακέτο» έργων σε αριθμό υποδομών και ύψος χρηματοδοτήσεων. Το Υποδομών χάνει προς το ΥΠΕΝ τη διαχείριση έργων (πόσιμων) υδάτων και την επίβλεψη των εταιρειών ύδρευσης αλλά κερδίζει τα (πολλά) έργα άρδευσης. Παράλληλα κερδίζει την ηλεκτροκίνηση από το ΥΠΕΝ, καθώς η ΓΓ Ενέργειας χάνει το αυτοτελές τμήμα Ηλεκτροκίνησης που έκανε όλα τα σχετικά προγράμματα, αλλά κρατά όλα τα άλλα καύσιμα και παράλληλα στη χωροταξία κρατά τη βιώσιμη κινητικότητα ενώ η μικροκινητικότητα και οι μεταφορές θα είναι στο Υποδομών. Πρόκειται για ένα σχήμα που παραμένει, για το θέμα ηλεκτροκίνησης – κινητικότητας, με δύο αρμόδιες γενικές Γραμματείες από δύο συναρμόδια υπουργεία έναντι τριών συναρμόδιων γενικών γραμματειών στην προηγούμενη κυβέρνηση.

 

Τα νερά στο ΥΠΕΝ

Σύμφωνα με το ΠΔ υπ’ αριθμόν 77 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Α΄ Αρ. Φύλλου 130 της 27 Ιουνίου 2023) με τίτλο: «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων», το οποίο υπογράφει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκύπτει ότι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταφέρονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, υδραυλικών, λιμενικών, κτιριακών Υποδομών. Επίσης η αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ και η συντήρηση και λειτουργία του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της πρωτεύουσας.

Σχετικά στο ΠΔ σημειώνεται ότι: «Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταφέρεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του άρθρου 38 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151).

Στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταφέρεται, επίσης, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (α) η αρμοδιότητα παρακολούθησης και ελέγχου, για λογαριασμό του Δημοσίου, των συμβάσεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110) περί χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) και περί ανάθεσης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της συντήρησης και λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης και (β) η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις τροποποιήσεις των ανωτέρω συμβάσεων».

 

Ηλεκτροκίνηση και έργα άρδευσης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μεταφέρονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι αρμοδιότητες για την ηλεκτροκίνηση και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα έργα αγροτικά έργα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών πόρων και Υποδομών.

Σχετικά στο ΠΔ σημειώνεται ότι: «Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

1.Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του άρθρου 47Α’ του π.δ. 132/2017 (Α’ 160), το οποίο προστέθηκε με την περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) και (β) το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την ηλεκτροκίνηση του άρθρου 42 του ν. 4710/2020.

2.Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α’ 138)».

 

Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η αποκατάσταση των πληγέντων

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συστήνεται Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και νέα θέση γενικού γραμματέα. Στη νέα αυτή γενική γραμματέα γραμματεία μεταφέρονται όλες οι σχετικές αρμοδιότητες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σχετικά στο ΠΔ σημειώνεται ότι: «Σύσταση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Μεταφορά αρμοδιοτήτων

Συστήνονται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, καθώς και αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων: (α) από το Υπουργείο Οικονομικών, η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής του άρθρου 37Γ του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) και (β) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών των άρθρων 47 έως 50 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151). Στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μεταφέρεται, επίσης, η αρμοδιότητα της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149), ως προς το σκέλος της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, από το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών».

 

Κερδισμένο το Ναυτιλίας

Το Υπουργείο Ναυτιλίας κερδίζει τόσο τα λιμενικά έργα από το Υποδομών όσο και θέματα χωροθέτησης – συμβάσεων από το Υπουργείο Τουρισμού. Συγκεκριμένα στο ΠΔ αναφέρεται ότι:

  • Από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ 20) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του άρθρου 40 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151). 
  • Από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, το Τμήμα Χωροθέτησης Υποδομών Θαλάσσιου Τουρισμού και το Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του π.δ. 127/2017 (Α΄ 157).

 

Νέο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Το ΠΔ προβλέπει ακόμη τη σύσταση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στο νέο υπουργείο μεταφέρονται, μεταξύ άλλων, από το υπουργείο Εργασίας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Ακόμη μεταφέρεται η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα ισότητας, η αρμοδιότητα για τις παροχές αναπηρίας και άλλες σχετικές, η επίβλεψη νομικών πρόσώπων κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα (όπως ο ΟΠΕΚΑ) από το Υπουργείο Εργασίας. Ακόμη, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, τα θέματα Νεολαίας μεταφέρονται από το Υπουργείο Παιδείας στο νεοσύστατο υπουργείο. Παράλληλα όμως μεταφέρονται και όλες οι στεγαστικές αρμοδιότητες τόσο της ΔΥΠΑ όσο και του Ιδρύματος Νεολαίας.

 

Μετονομασίες υπουργείων 

Το ΠΔ προβλέπει  και τη μετονομασία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε υπουργείο Ανάπτυξης, του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε υπουργείο Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι η ολόκληρη η αρμοδιότητα του Αθλητισμού «ταξίδεψε» από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας, με ξεχωριστό αναπληρωτή υπουργό πλέον. Επίσης επιμέρους αλλαγές γίνονται και σε άλλα υπουργεία, με πιο σημαντική μάλλον τη μεταφορά της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου από το Ψηφιακής Πολιτικής στο Εσωτερικών, κάτι που είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Ακόμη στο πλαίσιο των ανακατανομών αρμοδιοτήτων δεκάδες γενικές και ειδικές γραμματείες ιδρύονται, συγχνεύονται, καταργούνται, αλλάζουν κλπ, κάτι που προμηνύει άμεσα αλλαγές στη στελέχωση όλων των γενικών γραμματειών από το Μέγαρο Μαξίμου τις επόμενες ημέρες – εβδομάδες.