Οι προτεραιότητες και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης για την «πράσινη μετάβαση» παρουσιάστηκαν στο διήμερο επετειακό επιστημονικό συνέδριο που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) με θέμα «Η συμβολή της νησιωτικής οικονομίας από το 1821 μέχρι σήμερα».

Ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Γιώργος Αλεξάκης, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία του νησιού και κυρίως στον τουρισμό, τονίζοντας όμως ότι η κρίση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης. «Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης έχει θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές για έναν βιώσιμο τουρισμό, οι οποίες εξειδικεύονται σε: 1) κυκλική οικονομία και διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, 2) εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ, 3) βιώσιμη κινητικότητα, 4) βιώσιμη αγροτική παραγωγή, 5) ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 6) προστασία περιβάλλοντος, 7) προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 8) συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, 9) ενίσχυση του ρόλου του Παρατηρητηρίου Τουρισμού και 10) υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ», ανέφερε ο κ. Αλεξάκης. Επίσης παρουσιάστηκαν οι τομείς δράσης της αναθεωρημένης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης και οι ευκαιρίες ανάπτυξης πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη με προτεραιότητα την ανάγκη θέσπισης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και Στρατηγικής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης, τοπικών και περιφερειακών αρχών, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκοί, με στόχο την ιστορική συμβολή και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νησιωτικού χώρου.