Αύξηση ενοποιημένων εσόδων σε ποσοστό 167,8%, στα 145,4 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Αστήρ Παλλάς, σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που ελέγχει το ξενοδοχειακό συγκρότημα Four Seasons στη Βουλιαγμένη. Κατ’ επέκταση, ο όμιλος εμφάνισε κέρδη 80,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,5 εκατ. ευρώ και σημαντική αύξηση κερδών προ χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, φόρων και αποσβέσεων (Ebitda) ύψους 94,5 εκατ. ευρώ από 3,4 εκατ. ευρώ. Η σημαντική αυτή βελτίωση των μεγεθών σχετίζεται με την πώληση έναντι 112,5 εκατ. ευρώ των τριών από τα συνολικά 13 οικόπεδα, όπου θα αναπτυχθούν ισάριθμες πολυτελείς κατοικίες.

Το 2020 το ξενοδοχείο αναγκάστηκε να διακόψει τη δραστηριότητά του από τον Μάρτιο του 2020 έως και τα μέσα Ιουνίου 2020 και να περιορίσει σημαντικά την λειτουργία του από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου. Παρόλα αυτά, πέρυσι το καλοκαίρι ξεκίνησαν την λειτουργία τους το εστιατόριο Privilege Beach House στην παραλία και το εστιατόριο Beef Bar.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Αστήρ Παλλάς στην οικονομική της έκθεση, το Four Seasons εμφάνισε το 2020 ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας, ενώ εμφανίζει τις καλύτερες επιδόσεις από το σύνολο των ξενοδοχείων του χαρτοφυλακίου της καναδικής αλυσίδας.

Η εταιρεία αναφέρει πως, βάσει των κρατήσεων του ξενοδοχείου μέχρι και τις 10 Μαΐου, οπότε το δ.σ. της Αστήρ ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, οι προοπτικές του ξενοδοχείου για το 2021 προμηνύονται εξαιρετικά ευοίωνες.

Επίσης, η διοίκηση της Αστήρ Παλάς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού, έως 160 εκατ. ευρώ, με καλύτερους όρους (μεγαλύτερη διάρκεια, μειωμένο περιθώριο) καθώς και την εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης για επενδυτικές και λοιπές χρηματοοικονομικές ανάγκες.