Πηγή Εικόνας: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Δυναμική ήταν η εκκίνηση του 2021 για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, σε συνέχεια του ισχυρού τελευταίου τριμήνου του 2020, με τη ζήτηση στους περισσότερους τομείς να επανέρχεται, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να ξεπερνάει τα προ πανδημίας επίπεδα. Σύμφωνα με την εταιρεία, ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανάκαμψη των αγορών τής αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, που είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο Αλουμινίου. 

Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 10,5%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα έλασης αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων. Η αισιοδοξία στις αγορές και η υψηλή ζήτηση, οδήγησαν σε υψηλότερες τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται σε 7.062 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 38,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020) και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται σε 1.741 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 13,6% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020). Ο συνδυασμός ανοδικού όγκου και τιμών μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών στα 647,3 εκατ. ευρώ για πρώτο τρίμηνο του 2021, αυξημένο κατά 22,1% από τα 530,3 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2020.

Άμεσα επηρεασμένα από την αύξηση των όγκων πωλήσεων, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (adjusted EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της εταιρίας, αυξήθηκαν κατά 28,1% και ανήλθαν σε 41,9 εκ. ευρώ έναντι 32,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 26,3 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι ζημίας 11,8 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2020. Αποτέλεσμα και της θετικής επίδρασης του αποτελέσματος μετάλλου, ήταν τα μικτά κέρδη να ανέλθουν σε 68,7 εκατ. ευρώ έναντι 24,7 εκατ. ευρώ στους πρώτους τρεις μήνες του 2020. 

Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζεται σταθερά η προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας από την πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα να περιλαμβάνουν σχετικά έξοδα ύψους 1,1 εκατ. ευρώ. Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 67,1 εκατ. ευρώ έναντι 20,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 36,0 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,8 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2020, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 34,8 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ή 0,0927 ευρώ ανά μετοχή από 0,9 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2020 ή 0,0025 ευρώ ανά μετοχή.