Την έγκριση δόμησης εξασφάλισε, σύμφωνα με πληροφορίες, το νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος «Σωτηρία» για την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του μουσείου που φιλοξενείται στο χώρο του. Πρόκειται για ένα έργο ύψους 2,5 εκατ. ευρώ το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τι περιλαμβάνει;

Την αποκατάσταση του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του κτιρίου στην αρχική του μορφή με την αφαίρεση μεταγενέστερων επεμβάσεων και την αποκάλυψη παλαιότερων κτιριακών φάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα αποκατασταθούν και θα συντηρηθούν τα επιχρίσματα, τα τόξα, τα ανοίγματα, το αρχικό δάπεδο, η στέγη, τα κουφώματα, ενώ θα ενισχυθούν οι τοίχοι και τα θεμέλια του κτιρίου. Επίσης, η νέα μηχανολογική εγκατάσταση του Μουσείου προβλέπει την τοποθέτηση νέων δικτύων χωρίς να προκαλούνται επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας εις βάρος του μνημείου, ενώ θα δημιουργηθεί και ειδικός φωτισμός στις προθήκες και στις ειδικές κατασκευές με σκοπό την ανάδειξη της έκθεσης.

Η αποκατάσταση του μουσείου συγχρηματοδοτείται με ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην μετατροπή της Αθήνας σε city break. Όχι άδικα εάν ληφθεί υπόψη ότι το μουσείο αντανακλά όλες τις φάσεις της νεότερης ιστορίας, έχοντας λειτουργήσει ως αστικό σανατόριο,  φυματιολογικό κέντρο και τελικά Γενικό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», η «Σωτηρία» θεμελιώθηκε στα 1903 και λειτούργησε στα 1905. Υπήρξε το πρώτο λαϊκό σανατόριο, προορισμένο να ανακουφίσει το κοινωνικό φορτίο της φθίσης. Λόγω της θέσης της, στις παρυφές της παλαιάς Αθήνας και της φύσης της, σαν τόπος εγκλεισμού ασθενών με μολυσματική και ανίατη ασθένεια, η «Σωτηρία» έγινε τόπος συσσώρευσης και επιχωμάτωσης αναρίθμητων τεκμηρίων της κοινωνικής και ιατρικής του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους.

Η διοίκηση του νοσοκομείου με την αρωγή του υπουργείου Υγείας, του  υπουργείου Πολιτισμού  και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, οργανώνει το Μουσείο της Σωτηρίας στο Στρατιωτικό Περίπτερο, ένα κτήριο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, που ανεγέρθηκε στα 1917 με πόρους από τους εράνους για τους Βαλκανικούς πολέμους, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την ιδρύτρια της «Σωτηρίας», Σοφία Σλήμαν. Μακροπρόθεσμα, υπάρχουν σχέδια για τη μεταφορά του Μουσείου στο ιστορικό πρώτο περίπτερο της «Σωτηρίας», εφόσον προηγουμένως συντηρηθεί και ανακαινισθεί το κτήριο.

Το Μουσείο της Σωτηρίας φιλοδοξεί να εξιστορήσει στους αυριανούς επισκέπτες του τις δυσκολίες αλλά και τους αγώνες της νεοελληνικής κοινωνίας, που διήνυσε τον δεύτερο αιώνα του ελεύθερου βίου της αντιμέτωπη με τη μάστιγα της φυματίωσης, καθώς ποικίλα εθνικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα καθιστούσαν δύσκολη την οργάνωση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Παράλληλα, στο Μουσείο θα καταφαίνεται η μετεξέλιξη της Ειδικότητας της Φυματιολογίας στη σύγχρονη Πνευμονολογία.

Ενας μεγάλος αριθμός από υποψήφια εκθέματα απομεινάρια ενός αιώνα λειτουργίας της Σωτηρίας, συγκεντρώθηκαν από τους εργαζόμενους, συνταξιούχους υγειονομικούς, φίλους και συγγενείς παλαιών αρρώστων.  Η λειτουργία του Μουσείου αναμένεται να πολλαπλασιάσει αυτά τα κειμήλια, καθώς η φθίση άγγιξε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την ιστορία αναρίθμητων  οικογενειών και άλλων τόσων επαγγελματιών της υγείας, επιστημόνων και ερευνητών.