PP_IpsosSurvey_June2020_2
PP_IpsosSurvey_June2020_2

Πλήρως έχουν αποκρυσταλλωθεί στην αγορά εργασίας και το επιχειρείν, οι επιπτώσεις αλλά και οι τάσεις που έχει δημιουργήσει η πανδημική κρίση, η οποία συμπληρώνει, ήδη, έναν χρόνο από τότε που εκδηλώθηκε. Νέα μοντέλα εργασίας, όπως αυτό της τηλεργασίας προτείνονται πλέον ως σταθερή παροχή για την πλειονότητα των εταιρειών, ενώ  η σημασία της επένδυσης τόσο στην ασφάλεια και στην υγεία των εργαζομένων τους όσο και στα εργαλεία για τη διασφάλιση της παραγωγικότητας των ταλέντων τους έχει καταστεί, ξανά, κρίσιμη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η έρευνα HR Trends της Randstad για το 2021 φωτίζει πώς η πανδημία του Covid-19 επηρέασε τις επιχειρήσεις, τα μέτρα που χρειάστηκε να λάβουν για την αντιμετώπισή της αλλά και ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της, τόσο από την σκοπιά του ανθρώπινου δυναμικού όσο και από την επιχειρηματική προοπτική. Η έρευνα διεξήχθη από τον Οκτώβριο 2020 έως τον Ιανουάριο 2021 με τη συμμετοχή 431 στελεχών με σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και ανώτατων στελεχών ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους κλάδους στην Ελλάδα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας παρουσιάζεται, όπως κάθε χρόνο, και η μισθολογική έκθεση σε διάφορους κλάδους της ελληνικής  αγοράς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ένα συντριπτικό ποσοστό που αγγίζει το 77% πιστεύει ότι η επένδυση στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων αποτελεί την κύρια πρόκληση με την οποία έρχονται αντιμέτωπες οι εταιρείες, γεγονός που οφείλεται στην κατάσταση που διαμόρφωσε η πανδημία. Τη δεύτερη και τρίτη θέση καταλαμβάνουν με ποσοστά 49% και 43% αντίστοιχα, η διατήρηση της λειτουργίας και οργάνωσης της εταιρείας και η διαχείριση του καθεστώτος τηλεργασίας. Αισιόδοξο είναι ότι το 67% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι κατάφεραν να επιστρέψουν ολοκληρωτικά στις δραστηριότητές τους και μάλιστα χωρίς να έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημία από την πανδημία. Ανάμεσα στα μέτρα που εφάρμοσαν οι εταιρείες για να περιορίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας, προκρίθηκαν τόσο τα αυστηρότερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας (71%) όσο και η υιοθέτηση των τεχνολογικών εργαλείων για την απρόσκοπτη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας (46%), επιδιώκοντας τη διασφάλιση της παραγωγικότητας και της υγείας των εργαζομένων τους.

Οικονομικές Vs μη οικονομικές παροχές

Οι εταιρείες, όπως προκύπτει από την έρευνα, φαίνεται να επενδύουν περαιτέρω σε παροχές ιατρικής ασφάλισης, σίτισης καθώς και σε προγράμματα υγείας και ευεξίας που σημειώνουν αυξητική τάση, έναντι της παροχής μόνον ενός ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ως ένα από τα σημαντικά στοιχεία προσέλκυσης κορυφαίων ταλέντων, σημείωσε πτώση κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα αποτελέσματα της περσινής έρευνας, υποχωρώντας από την πρώτη στην τέταρτη θέση για το 2021.

Η τηλεργασία

Σύμφωνα με την έρευνα HR Trends 2021, το ευέλικτο μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας ενισχύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, εκτιμώντας ότι το 47% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι είναι πρόθυμοι να διατηρήσουν την τηλεργασία μετά την πανδημία για τουλάχιστον μερικές ημέρες της εβδομάδας. Μάλιστα, σε ποσοστό που άγγιξε το 55% και 46% αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες στην έρευνα απέδωσαν τη διατήρηση της τηλεργασίας στην αποδοτικότητα του μοντέλου και στην αναγνώρισή του ως σημαντικής μη οικονομικής παροχής που μπορεί να εκτιμηθεί από τους εργαζόμενους μετά το πέρας της πανδημίας.

Τα σχέδια για νέες προσλήψεις

Μειωμένη κατά 41% καταγράφεται η πρόθεση προσλήψεων για το 2021, με το 42% των ερωτηθέντων στην έρευνα να συμφωνεί στον προγραμματισμό πρόσληψης νέου προσωπικού για το τρέχον έτος. Στον αντίποδα, το ποσοστό αυτό άγγιξε πέρυσι το συντριπτικό  81% πριν την εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης. Σημειώνεται πως κύριος λόγος της πρόθεσης στελέχωσης νέων εργαζομένων αναδεικνύεται η ανάπτυξη της αγοράς και δεύτερος η αποχώρηση του προσωπικού, με τα τμήματα Πωλήσεων, Πληροφορικής, Μάρκετινγκ και Παραγωγής να επαληθεύουν την αύξηση της προσφοράς θέσεων εργασίας.

Οι μισθοί μετά την εμφάνιση της πανδημίας

Σε σχέση με την περίοδο πριν την εκδήλωση της Covid-19, καμία ιδιαίτερη αλλαγή δεν παρουσιάζει η έκθεση μισθών για το 2021, με τις υψηλότερες οικονομικές παροχές να εξακολουθούν να προσφέρονται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών & λογιστικής αλλά και της τεχνολογίας. Όπως και πέρυσι,  η διαμόρφωση των μισθών δεν φάνηκε να επηρεάστηκε από την πανδημία,  διατηρώντας σε ίδια επίπεδα τις μισθολογικές κλίμακες σε όλους τους κλάδους υπηρεσιών. Εξετάζοντας εν γένει τους μισθούς, χαρακτηριστικό είναι το εύρημα της έρευνας που υποστηρίζει ότι σε ποσοστό 63% οι μισθοί βρίσκονται στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με ανταγωνιστικές εταιρείες, ενώ το 21% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι παρέχει υψηλότερους μισθούς σε σχέση με τους ανταγωνιστές του.

 «Η φετινή έκδοση HR Trends εκπληρώνει δύο βασικούς σκοπούς: την αναλυτική χαρτογράφηση των υφιστάμενων συνθηκών μπροστά στη μεγάλη πρόκληση της πανδημίας και το τοπίο που διαμορφώθηκε  για τις ελληνικές επιχειρήσεις  και το ανθρώπινο δυναμικό του καθώς και τη σύγκριση των προσδοκιών τους μετά το πέρας της υγειονομικής κρίσης. Η προσέλκυση ταλέντων παραμένει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις Διοικήσεις των Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, ταυτόχρονα με τον αυξημένο χρόνο που απαιτείται πλέον για την εύρεση και την κάλυψη των θέσεων εργασίας. Είναι σαφές ότι οι εταιρείες χρειάζεται να επενδύσουν στο reskilling και upskilling των εργαζομένων τους, διατηρώντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητά τους σε έναν κόσμο εργασίας που μεταμορφώνεται σχεδόν καθημερινά. Οι νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση της τηλεργασίας, η αντιμετώπιση έλλειψης δεξιοτήτων και η ισχυρή επωνυμία του εργοδότη αποτελούν ανάμεσα σε πολλά άλλα, σημεία διαφοροποίησης που εγγυώνται την επιτάχυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης ταυτόχρονα με την επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι κομβικής σημασίας η άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων στρατηγικών στελέχωσης που θα ενθαρρύνουν τα ταλέντα και τις επιχειρήσεις να  ανακαλύψουν τις πραγματικές δυνατότητες που έχουν, ανεξάρτητα από τις συνεχείς προκλήσεις που παρουσιάζονται» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Randstad στην Ελλάδα Leigh Ostergard.

Σχετικά με την Randstad

Η Randstad καταλαμβάνει ηγετική θέση στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR). Αποστολή της εταιρείας είναι η υποστήριξη ανθρώπων και επιχειρήσεων με στόχο να κατανοήσουν τις πραγματικές δυνατότητές τους (Human forward). Το 2020 η Randstad υποστήριξε περισσότερους από δύο εκατομμύρια υποψήφιους να βρουν την εργασία που επιθυμούσαν σε συνεργασία με τους 236.000 πελάτες της, εκπαιδεύοντας περίπου 350.000 ανθρώπους. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται  από το 2010, στηρίζοντας τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τη δυναμική τους. Η Randstad έχει παρουσία σε 38 χώρες στον κόσμο και κατέχει μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στις μισές από αυτές. Το 2020, η Randstad απασχολούσε περίπου 34.680 υπαλλήλους με τα συνολικά της έσοδα να ανέρχονται τα 20,7 δισ. ευρώ. Η Randstad ιδρύθηκε το 1960 και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας. Η μετοχή της Randstad Holding N.V.  είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam.