Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περίπου στα ίδια με πέρυσι επίπεδα διατηρήθηκε το 2020 ο συνολικός τζίρος (16 δισ. ευρώ) της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της ΕΕΕΠ. Που οφείλεται η επίδοση αυτή, ενώ καζίνο, πρακτορεία του ΟΠΑΠ και το λεγόμενο επίγειο δίκτυο ήταν κλειστό, το μεγαλύτερο διάστημα της περασμένης χρονιάς, λόγω πανδημίας; Στην μεγάλη στροφή των Ελλήνων στο διαδικτυακό τζόγο, του οποίου τα έσοδα το 2020 σε σχέση με το 2019, εκτοξεύθηκαν κατά 36%, στα 11,5 δισ. ευρώ!

Τι αναφέρει λοιπόν, η έκθεση της ΕΕΕΠ;
Με βάση τα στοιχεία, το έτος 2020, ο συνολικός κύκλος εργασιών (TGR) της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα ανήλθε σε 16.029,82 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 0,43% σε σύγκριση με το 2019. Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (GGR) που ανήλθαν σε 1.623,69 εκ. ευρώ, μεταβολή -27,14%% έναντι του 2019. Τα παίγνια που διεξάγονται διαδικτυακά (remote gambling) καταλαμβάνουν μερίδιο 72,11% του ΤGR ενώ αυτά που διεξάγονται επίγεια (land based) καταλαμβάνουν μερίδιο 27,89%.

Σε όρους GGR, τα παίγνια που διεξάγονται διαδικτυακά (remote gambling) καταλαμβάνουν μερίδιο 36,21% ενώ εκείνα που διεξάγονται επίγεια (land based) 63,79%. Γίνεται λοιπόν, αντιληπτό το πόσο σημαντικά επηρεάστηκε η αγορά των τυχερών παιγνίων λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2020 και από τον Νοέμβριο έως το τέλος του έτους. Τα παίγνια που επλήγησαν είναι αυτά που διεξάγονται στον επίγειο δίκτυο, ήτοι στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., στα Καζίνο, καθώς επίσης τα Λαχεία και το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα. Η πτώση κυμαίνεται από -32,01% (Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε.) έως -61,48% (για τα Καζίνο). Κερδισμένα είναι τα παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου που φαίνεται να απορροφούν μεγάλο μέρος της πτώσης της καταναλωτικής δαπάνης στο επίγειο δίκτυο.

Ο online τζόγος

Το 2020, τα έσοδα που προήλθαν από τα παίγνια που διεξάγονται διαδικτυακά παρουσίασαν αύξηση 35.85% επί του TGR και 34.46% επί του GGR σε σύγκριση με το 2019. Επιπλέον, από τα παίγνια αυτά προήλθε το 72,11% του συνολικού κύκλου εργασιών (TGR) όλων των παιγνίων, αύξηση 18,80% (53,31%) και το 36.21% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων (GGR), αύξηση 16.58% (19,63%), σε σύγκριση πάντοτε με το 2019.

Από τα στοιχεία φαίνεται ότι μεγάλο μέρος των παικτών που συμμετείχαν στα παίγνια του επίγειου δικτύου, μετατοπίστηκαν στα διαδικτυακά παίγνια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην σημαντικότατη αύξηση του κύκλου εργασιών και των μικτών κερδών της συγκεκριμένης αγοράς. Την πρώτη θέση μεταξύ των διαδικτυακών παιγνίων στο GGR, κατά την περίοδο 2016-2020, καταλαμβάνουν μακράν τα παίγνια της κατηγορίας Betting, στην οποία περιλαμβάνονται το fixed odds betting, το in play betting και το virtual betting.με ποσοστά που κυμαίνονται από 76,31% (2016) έως 60.50% (2020), τα οποία, ωστόσο, παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις την τελευταία τριετία.

Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα των παιγνίων Online Casino τα οποία παρουσιάζουν σταθερά αυξητική τάση από 15,71% (2016) σε 36,46% (2020). Στα παίγνια On line Casino περιλαμβάνονται τα virtual slots καθώς και τα live casino games. Τέλος, τα παίγνια Poker ενώ κινούνταν πτωτικά από το έτος 2016 (7,98%) έως το έτος 2019 (2,65%), το έτος 2020 παρουσίασαν αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής τους επί του GGR το οποίο διαμορφώθηκε τελικά σε 3,04%.

Τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ

Πέρυσι από τα παίγνια του ΟΠΑΠ προήλθε το 22,47% του συνολικού κύκλου εργασιών (TGR) όλων των παιγνίων, πτώση -32,01% σε σύγκριση με το 2019 (33,18%) και το 55,66% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων (GGR), πτώση -33,62% σε σχέση με το 2019 (61,09%). Υπάρχει όμως, μέση αύξηση του GGR που προκύπτει από τα παίγνια τύπου VLT, ο οποίος ανέρχεται στην τριετία 2018-2020 σε 90,86%, γεγονός που απορροφά μέρος της πτωτικής τάσης των ακαθαρίστων εσόδων των παιγνίων του ΟΠΑΠ.

Κατά τα λοιπά, τα περισσότερο παραδοσιακά παίγνια όπως το KΙΝΟ, το Joker και το επίγειο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ακολουθούν τις γενικότερες πτωτικές τάσεις λόγω της κρίσης στην συγκεκριμένη αγορά εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων.

Τα παίγνια που εισφέρουν περισσότερο στις συνολικές πωλήσεις (TGR) και τα ακαθάριστα έσοδα (GGR) του ΟΠΑΠ, εξακολουθούν να είναι το KINO, που καταλαμβάνει την πρώτη θέση με μέσο όρο στην περίοδο 2016- 2020 40,81% και 44,66% αντίστοιχα, και ακολουθούν, ως πλέον σημαντικά, το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ με 32,34% και 30,09%, τα παίγνια τύπου VLT με 20,25% και 12,95%, το ΤΖΟΚΕΡ με 5,07% και 9,65%, αντίστοιχα.

Τα έσοδα του Δημοσίου

Τα έσοδα του Δημοσίου από τα τυχερά παίγνια το έτος 2020 διαμορφώθηκαν στο ύψος των 628,8 εκατ. ευρώ.  Τα αδιάθετα κέρδη που αποδόθηκαν στο Δημόσιο το 2020, αφορούν σε κέρδη που προέκυψαν κατά την διεξαγωγή των παιγνίων κατά το προηγούμενο έτος (2019) και ανήλθαν συνολικά σε 11.442.189,83 ευρώ. Ο φόρος επί των κερδών των παικτών για το έτος 2020 ανήλθε συνολικά σε 95,3 εκατ. ευρώ.

Στο ποσό των 19,4 εκατ. ευρώ που προέρχεται από τις επιχειρήσεις καζίνο, περιλαμβάνονται, επιπλέον, τα έσοδα του Δημοσίου από το ειδικό ετήσιο τέλος λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Στο ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ που προέρχεται από την «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.» περιλαμβάνονται και τα ποσά που αποδόθηκαν υπέρ της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (ΦΕΕ), ύψους 500.000 ευρώ ανά έτος.