Στις καλόγριες της Μονής Αγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων τα «ρίχνει» η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για τα ακραία φαινόμενα που συμβαίνουν στο νέο τρόπο καθορισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος με την εφαρμογή του από τις αρχές Νοεμβρίου.

Αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή του Διαχειριστή του Συστήματος στη διαβούλευση με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία άνοιξε το θέμα αλλαγών στην αγορά εξισορρόπησης έτσι ώστε να περιοριστούν οι ακραίες τιμές που συμβάλλουν αποφασιστικά στην εκτίναξη της ΟΤΣ σε ευρώ ανά MWH.

Ο Ρυθμιστής της αγοράς ενέργειας, η ΡΑΕ έλαβε την απόφαση να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού του κόστους ρεύματος στην αγορά εξισορρόπησης προσθέτοντας βήματα εντολών στην άνοδο της τιμής ρεύματος ενώ οι παραγωγοί δεν θα πληρώνονται για ποσότητες ρεύματος που δεν έδωσαν.

Η νέα μεθοδολογία υπολογισμού θα ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕ στο ΦΕΚ και μετά από τρείς μέρες από την ανάρτηση.

Ωστόσο εύλογα ερωτηματικά προκύπτουν από την εφαρμογή του Target Model με τον βασικό αρμόδιο για την τεχνική εφαρμογή του νέου συστήματος ήταν ο ΑΔΜΗΕ ως διαχειριστής του συστήματος.

Από τη διαβούλευση προκύπτει ότι ο ΑΔΜΗΕ έριξε ευθύνες για την καθυστέρηση

Υλοποίησης του Δυτικού Διαδρόμου της Πελοποννήσου ΓΜ 400 kV Μεγαλόπολη – Σύστημα αναγνωρίζει όμως ο Διαχειριστής λόγω του περιορισμού, δημιουργώντας το περιθώριο για στρατηγική υποβολή προσφορών από τους Συμμετέχοντες, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Ο ΑΔΜΗΕ παρότι γνώριζε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Πελοποννήσου λόγω των αντιδράσεων των μοναχών για την εγκατάσταση των δύο πυλώνων, επέτρεψε όμως να λειτουργήσει το Target Model παρά τις τεχνικές αδυναμίες ένταξης των παραγωγικών μονάδων ενέργειας από την Πελοπόννησο.

Ο Διαχειριστής (ΑΔΜΗΕ) αναγνωρίζει ότι οι προσφορές από τους συμμετέχοντες συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους της αγοράς ενέργειας.

Από την πλευρά του η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΕΑΝ) που συμμετείχε στη διαβούλευση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η αγορά υπηρεσιών εξισορρόπησης είναι μια ρηχή αγορά χωρίς ικανό πλήθος συμμετεχόντων και συνεπώς με μειωμένο ανταγωνισμό» και «έως ότου διαμορφωθούν πραγματικές συνθήκες ανταγωνισμού, οι δημόσιες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προστασίας της αγοράς». Δηλαδή διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν συνθήκες ανταγωνισμού και οι παραγωγοί ενέργειας οδηγούν εκεί που θέλουν τις τιμές ρεύματος.

Οι παραγωγοί ΑΠΕ (ΕΛΕΤΑΕΝ), αλλά και Θερμικοί Παραγωγοί (ELPEDISON) θεώρησαν αναγκαίο να ληφθεί «μέριμνα για αποφυγή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στη διαβούλευση έφεραν στο προσκήνιο τις στρεβλώσεις που δημιουργεί το Target Model αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν συνθήκες ανταγωνισμού και οι παραγωγοί εκμεταλλεύονται τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά.

Νίκος Θεοδωρόπουλος