Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μείωση 35,4% καταγράφηκε στο βάρος των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το β’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2019.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 55.279,0 χιλιάδες τόνους έναντι 85.574,9 χιλ. τόνων το β’ τρίμηνο του 2019. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.131.309,5 χιλ., σημειώνοντας μείωση 22,2% σε σχέση με το 2019, οπότε είχαν ανέλθει σε 7.879.109,0 χιλ.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα οδικών εμπορευματικών μεταφορών της ΕΛΣΤΑΤ:

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, η σημαντικότερη αύξηση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες», ενώ η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Στερεά Χύμα». Μείωση παρατηρήθηκε σε όλους τους τύπους φορτίου από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, με μεγαλύτερη στις «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας», όπου παρουσιάστηκε μείωση 60,9 %.

Κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων, ποσοστό 41,4% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 32,6% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2019. Μείωση παρουσιάστηκε στις φορτώσεις όλων των Μεγάλων γεωγραφικών περιοχών της χώρας, με μεγαλύτερη στην Αττική όπου σημειώθηκε μείωση 51,1%.

Από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 41,9%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 31,6% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2019. Μείωση καταγράφηκε στις εκφορτώσεις όλων των μεγάλων γεωγραφικών περιοχών της χώρας, με μεγαλύτερη στην Αττική όπου παρουσιάστηκε μείωση 51,9%.