Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη δημιουργία υπηρεσίας ενεργειακού συμβούλου επιχειρήσεων, με τίτλο Eco-Advison, ανακοίνωσαν ο ΗΡΩΝ και η Schneider Electric.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μία νέα υπηρεσία, η οποία μέσω της χρήσης «έξυπνων» ψηφιακών τεχνολογιών, IoT (Internet of Things), βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων τους. Το όφελος που αποκομίζουν συνίσταται στη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών, στον περιορισμό του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και στη βιώσιμη ανάπτυξη τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υπηρεσία «Eco-Advisor» απευθύνεται σε μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές Μέσης και Χαμηλής Τάσης που είναι πελάτες του ΗΡΩΝΑ. Η νέα υπηρεσία παρέχει σε βιομηχανίες, αλυσίδες καταστημάτων, ξενοδοχεία, καθώς και σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, πρόσβαση σε ψηφιακή πλατφόρμα Cloud Monitoring. Μέσω της πλατφόρμας αυτής, οι χρήστες της έχουν μπροστά στον υπολογιστή ή και στο κινητό τους τηλέφωνο την ψηφιακή απεικόνιση της ενεργειακής κατανάλωσης των εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων τους σε πραγματικό χρόνο.

Ο «Eco-Advisor» παρέχει τη δυνατότητα της απευθείας διαχείρισης όλων των πηγών ενέργειας και της αποστολής τακτικών αναφορών απόδοσης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις με τον «EcoAdvisor» αποκτούν τον δικό τους ενεργειακό σύμβουλο για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των δεδομένων αυτών. Ειδικοί σύμβουλοι του ΗΡΩΝΑ και της Schneider Electric θα βρίσκονται δίπλα στους πελάτες, καθοδηγώντας τους στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων παρεμβάσεων προκειμένου να περιορίσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση.

Και όχι μόνο! Ο ΗΡΩΝ δύναται να αναλάβει για λογαριασμό των πελατών του τις αναγκαίες επενδύσεις, εφόσον αυτές απαιτηθούν για την αντικατάσταση εξοπλισμού των επιχειρήσεων τους. Η κορυφαία εταιρία παραγωγής και προμήθειας ενέργειας, μέσω του EcoAdvisor, υποστηρίζει οικονομικά τους πελάτες της, οι οποίοι θα αποπληρώσουν το κόστος μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.

Αναλυτικά οι χρήστες της υπηρεσίας Eco-Advisor επωφελούνται των εξής προνομίων:

  • Ψηφιοποίηση της εγκατάστασης με την υποστήριξη IoT τεχνολογίας
  • Ταχεία πρόσβαση στο ιστορικό της κατανάλωσης ενέργειας της εγκατάστασής τους
  • Διασύνδεση στην ίδια πλατφόρμα Cloud Monitoring συστημάτων διαφορετικών πηγών ενέργειας
  • Ορισμός στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης (Energy Performance Indicators – EnPIs)
  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ενέργειας
  • Άμεση ενημέρωση συμβάντων με ψηφιακές ειδοποιήσεις και email
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας

Η νέα υπηρεσία «Eco-Advisor» είναι αποτέλεσμα του οράματος που έχουν ο ΗΡΩΝ και η Schneider Electric για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι ο ΗΡΩΝ επιδιώκει τη διείσδυση των «πράσινων» και καθαρών μορφών ενέργειας στην κατανάλωση και η Schneider Electric την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Οι δύο εταιρίες προτρέπουν τους πελάτες τους να συμμετάσχουν στην επίτευξη των στόχων μέσα από την παροχή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας. Η καινοτόμα υπηρεσία «Eco-Advisor», η εξοικονόμηση ενέργειας, είναι το νέο μέσο για τη μετάβαση στο «πράσινο» μέλλον.