ΕΣΠΑ: Στο 33% έφτασαν οι πληρωμές - Τί λένε Τσακίρης, Γεωργιάδης
ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ: Στο 33% έφτασαν οι πληρωμές - Τί λένε Τσακίρης, Γεωργιάδης
ΕΣΠΑ

Με το ποσό των 9,5 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν τέσσερις ερευνητικές προτάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρόσκλησης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι τέσσερις αυτές ερευνητικές προτάσεις, εντάσσονται στην οριστική λίστα των εγκεκριμένων Πράξεων, σε πανελλαδικό επίπεδο, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ερευνητικές προτάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου προβλέπουν την ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών υποδομών αιχμής, εστιάζοντας αντιστοίχως στα πεδία των ευφυών υποδομών για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, των εφαρμογών μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων, της μελέτης αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες και των διαδραστικών οπτικοακουστικών τεχνών.

«Η έγκριση των τεσσάρων ερευνητικών προτάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Υποστήριξη της Ερευνητικής Αριστείας” αποδεικνύει με τον πλέον έμπρακτο τρόπο τις πραγματικές ερευνητικές δυνατότητες του Ιδρύματος σε τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής αιχμής. Παρ’ όλη την κρίση, οικονομική και δημόσιας υγείας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διαθέτει τις δυνάμεις να διαμορφώσει έναν πόλο αριστείας σε περιφερειακό επίπεδο, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και την εθνική οικονομία με λύσεις που απορρέουν από τα αποτελέσματα της υψηλού επιπέδου ερευνητικής του δραστηριότητας. Ως πρυτανική αρχή του Ιδρύματος, θα στηρίξουμε κάθε τέτοια προσπάθεια, κεφαλαιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες για την αξιοποίησή τους» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ανδρέας Φλώρος.

Συγκεκριμένα οι ερευνητικές προτάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου που θα χρηματοδοτηθούν είναι: α) Η ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+), συνολικής εγκεκριμένης δημοσίας δαπάνης 3.026.847,15 ευρώ, με επιστημονικό υπεύθυνο την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής, Κάτια Κερμανίδου. β) Η υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων (FOODBIOMES), συνολικής εγκεκριμένης δημοσίας δαπάνης 3.943.705,15 ευρώ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Νικόλαο Κοψαχείλη. γ) Η ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη μελέτη αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, συνολικής εγκεκριμένης δημοσίας δαπάνης 1.373.897,23 ευρώ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, Παναγιώτη Βλάμο. δ) Ο δημιουργικός Κόμβος Τεχνών, συνολικής εγκεκριμένης δημοσίας δαπάνης 1.162.495,56 ευρώ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιωάννη Δεληγιάννη.