Παπαστεργίου
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Παπαστεργίου
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Σε συμφωνία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) κατέληξε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης των ΟΤΑ, με προτεραιότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους σε σύγχρονους «Έξυπνους Δήμους»


Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, σε συνάντηση στην οποία συμμετείχαν αντιπροσωπεία του ΔΣ του ΣΕΠΕ και μέλη του Προεδρείου της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δ. Παπαστεργίου και τον πρόεδρο της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, Γιάννη Τσιάμη, επιβεβαιώθηκε πως η υιοθέτηση ενός φιλόδοξου ψηφιακού μετασχηματισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και προοπτικών που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία στη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), αποτελεί κοινό στόχο και στρατηγική επιδίωξη.

Επίσης, απόλυτη υπήρξε και η ταύτιση αναφορικά με την αναγκαιότητα στενής συνεργασίας μεταξύ ΣΕΠΕ και ΚΕΔΕ για την έγκαιρη υλοποίηση των αναγκαίων ψηφιακών μεταρρυθμίσεων μέσα από ρεαλιστικές, δοκιμασμένες και αποτελεσματικές λύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας για την επεξεργασία του σχεδίου δράσης “Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση 2030”. Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η εκπόνηση ενός αναλυτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό των Ελληνικών ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο για την “Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση 2030” περιλαμβάνει όλες τις βασικές διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, δια μέσου πληροφοριακών συστημάτων τα οποία θα διαλειτουργούν πλήρως με τα συστήματα της Περιφερειακής και της Κεντρικής Διοίκησης.

Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες δημοτικών υπηρεσιών, η σημαντική εξοικονόμηση πόρων, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων από πλευράς πολιτών, καθώς και η αποδοτικότερη, φιλικότερη και πιο “πράσινη” λειτουργία των ελληνικών πόλεων, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

O Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, επισήμανε ότι « για την ΚΕΔΕ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη από τον Αύγουστο υποβάλλει προς την κυβέρνηση μια σειρά από προτάσεις για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται ο Ψηφιακός Δεκάλογος για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις. Στόχος μας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων (με πλατφόρμες καταγραφής αιτημάτων, συστήματα «έξυπνης» διαχείρισης μιας σειράς λειτουργιών, της στάθμευσης, της διαχείρισης δημοτικών στόλων οχημάτων, λαϊκών αγορών, πλατφόρμες διαβούλευσης πολιτών, εκπαίδευσης και κατάρτισης υπαλλήλων και αιρετών, εισαγωγή ρομποτικής στα σχολεία, αναβάθμιση ψηφιακών σχολικών υποδομών, συστήματα ευφυών μεταφορών, κλπ). Καθώς και η πρόταση Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση, που αφορά την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών ως την επόμενη διοικητική και λειτουργική μεταρρύθμιση τις δημόσιας διοίκησης.

Στον ΣΕΠΕ αναγνωρίζουμε το ρόλο του στρατηγικού εταίρου και του αξιόπιστου θεσμικού συνομιλητή, με τον οποίο μπορούμε από κοινού να αναπτύξουμε δράσεις που θα υπηρετούν το στόχο της αυτοδιοίκησης για ψηφιακούς δήμους».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, τόνισε πως “ο ψηφιακός μετασχηματισμός κάθε πόλης σε «Έξυπνη πόλη» αποτελεί κρίσιμη επιλογή, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση λειτουργίας μίας σύγχρονης χώρας. Ο ΣΕΠΕ και οι εταιρείες μέλη του θα συμβάλλουν, σε αυτήν τη σημαντική συνεργασία που ξεκινάμε σήμερα με την ΚΕΔΕ, με την τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία μας, ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα απεριόριστα οφέλη του “Internet of Things», του AI, του “Cloud” κ αι των “Big Data”, για σύγχρονες ψηφιακές πόλεις”.