Η Skoda δοκιμάζει μια εφαρμογή για smartphone η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και βοηθά στο γρήγορο και ακριβή εντοπισμό προβλημάτων. Το πρόγραμμα καταγράφει ήχους από το εκάστοτε αυτοκίνητο όταν λειτουργεί και τους συγκρίνει με αποθηκευμένα ακουστικά μοτίβα.


Σε περίπτωση αποκλίσεων, η εφαρμογή χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να προσδιορίσει από πού προέρχεται ο εκτός προδιαγραφών ήχος και πώς μπορεί να διερευνηθεί και επιλυθεί το πιθανό πρόβλημα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική συντήρηση του αυτοκινήτου, μειώνει το χρόνο που αυτό παραμένει στο συνεργείο και επιτυγχάνει ακόμη πιο υψηλά επίπεδα ικανοποίησης πελατών.

Η εφαρμογή, που ονομάζεται Sound Analyzer, αξιολογεί αξιόπιστα, καθαρά και γρήγορα το τρέχον επίπεδο της φθοράς ανταλλακτικών και ειδοποιεί τους μηχανικούς για οποιαδήποτε απαιτούμενη συντήρηση. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα εξετάζει διάφορες παραμέτρους που αφορούν ειδικά το κάθε μοντέλο και αναλύει το προφίλ χρήσης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.

Αν και το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, η λειτουργία του από το χρήστη-μηχανικό είναι σχετικά απλή. Οι ήχοι που ακούγονται όσο το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία εγγράφονται χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet. Στη συνέχεια, ένας αλγόριθμος συγκρίνει την εγγραφή με αποθηκευμένα μοτίβα ήχων και παρέχει μια συγκεκριμένη περιγραφή του αποτελέσματος.

Το λογισμικό είναι ήδη σε θέση να αναγνωρίσει δέκα μοτίβα ηχητικής απόδοσης -με ακρίβεια μεγαλύτερη του 90%- στα οποία συμπεριλαμβάνονται το σύστημα διεύθυνσης, ο συμπιεστής του συστήματος κλιματισμού και το αυτόματο κιβώτιο DSG. Η εφαρμογή έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να εμπλουτίζεται και να αναγνωρίζει και άλλα μοτίβα ήχων.

Η εφαρμογή δοκιμάζεται ήδη σε πιλοτικό επίπεδο από τον Ιούνιο του 2019 και η αρχική βάση ηχογραφήσεων εμπλουτίζεται συνεχώς. Να σημειώσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ψηφιοποίησης της Skoda.