Ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κώστας Κόλλιας
Ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κώστας Κόλλιας
Ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κώστας Κόλλιας
Ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κώστας Κόλλιας
Πηγή Εικόνας: Κώστας Κόλλιας - theokar - Theodore Karaoulanis, economix.gr

Στην υπογραφή συμφωνίας, που στόχο έχει να προωθήσει δράσεις για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, προχώρησαν ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, και ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Νικόλαος Φίλιππας.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δύο φορείς σύναψαν προγραμματική συμφωνία, που στόχο έχει – μεταξύ άλλων – τη μέτρηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού, την παραγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένου λόγου για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, που απασχολούν την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, την έκδοση ειδικού υλικού, όπως μέτρηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σε πανελλαδική έρευνα ή σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως παιδιά – εφήβους και συνταξιούχους.

Το ΟΕΕ και το Ινστιτούτο θα προχωρήσουν και σε ενέργειες για την προώθηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής γνώσης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως συστήνουν αξιόπιστοι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ και η UNICEF.

Στο πλαίσιο αυτό, θα οργανώσουν συνέδρια και ημερίδες, καταθέτοντας επιστημονικές προτάσεις, καθώς και ειδικές δράσεις για την προώθηση της οικονομικής/χρηματοοικονομικής γνώσης σε εξειδικευμένα θέματα, όπως υπερχρέωση, και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος, με τελικό σκοπό την ευημερία των μελών του ΟΕΕ και των Ελλήνων πολιτών.

Το σύνολο των δράσεων θα παρακολουθείται, μέσω και ετήσιων εκθέσεων προόδου, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.