Ο νέος πρόεδρος και δνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσης στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση τω μετόχων της ΔΕΗ, Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο νέος πρόεδρος και δνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσης στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση τω μετόχων της ΔΕΗ, Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Αλέξανδρος Μπελτές

Έσπειρε αυξήσεις στα τιμολόγια και θέρισε ληξιπρόθεσμα χρέη η ΔΕΗ με την απόφαση της διοίκησης να ανεβάσει τα τιμολόγια ρεύματος τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Μπούμερανγκ  γύρισε  για τη ΔΕΗ καθώς τα ταμεία της αντί να γεμίσουν άδειασαν  πιέζοντας τη ρευστότητα της εταιρείας ενώ η πανδημία του COVID 19 επιβάρυνε ακόμη  περισσότερο την  κατάσταση δημιουργώντας  κύμα ανεξόφλητων λογαριασμών.

Η διοίκηση της επιχείρησης για να μη στεγνώσει από ρευστό προχωρά σε τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και παράλληλα  προχωρά σε συνεργασία με τράπεζες  για την έκδοση ομολόγων.

Χθες η διοίκηση ανακοίνωσε ότι υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), δανειακή σύμβαση για χρηματοδότηση ύψους 160 εκατ. ευρώ, διάρκειας 2 ετών, χωρίς εξασφαλίσεις για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί την έναρξη μίας πολύτιμης συνεργασίας με την Τράπεζα και αποδεικνύει την έμπρακτη στήριξη της EBRD στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ.

Η διοίκηση για να μειώσει τον πιστωτικό  κίνδυνο της εταιρείας προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύσει  τη ρευστότητά της και μέσω τιτλοποιήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ  πρόσφατα ενέκρινε τους βασικούς όρους  της συναλλαγής υλοποίησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων άνω των 90 ημερών. Το πόσο της  συναλλαγής θα κυμανθεί από 300 έως 350 εκατ ευρώ και με επιτόκιο 6,8% και  την ίδια στιγμή σχεδιάζεται τιτλοποίηση απαιτήσεων συνολικού ύψους 1,7 δις. ευρώ.

Ο διοργανωτής της συναλλαγής είναι η Deutsche Bank και συμμετέχει ως επενδυτής η Pimco . Αξίζει να αναφερθεί  ότι πρόσφατα η ΔΕΗ  αποφάσισε την τιτλοποίηση απαιτήσεων έως 60 ημερών και η αξία του κυμαίνεται από 200 έως 250 εκατ.  ευρώ.

Το επιτόκιο τιτλοποίησης έφτανε στο 3,5%.

Η διοίκηση διαπιστώνει προς έκπληξή της ότι ρυθμοί  αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών … τρέχουν  με υψηλές ταχύτητες. Οι πρώτοι υπολογισμοί  δείχνουν ότι περίπου 500.000 νοικοκυριά δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος όταν η πελατειακή βάση της επιχείρησης ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια καταναλωτές. Στην ετήσια έκθεση του 2019 η μη αποπληρωμή των εμπρόθεσμα των λογαριασμών είναι ο μεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία και αναφέρει χαρακτηριστικά  ότι η μεγάλη και παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων ετών είχαν σημαντικά δυσμενή επίπτωση στη ρευστότητα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, κυρίως λόγω:

  • Δυσχερειών πληρωμής από πελάτες οι οποίοι συνεχίζουν να μην αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
  • Του μεγάλου αριθμού, κυρίως μικρών και μεσαίων, επιχειρήσεων που σταματούν τη λειτουργία τους λόγω της οικονομικής συγκυρίας και αφήνουν ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος.
  • Του γεγονότος ότι ορισμένοι πελάτες επικαλούμενοι την ύφεση των τελευταίων ετών δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ή καθυστερούν τις πληρωμές τους, ενώ έχουν την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν.

Η νέα διοίκηση του Γιώργου Στάσση προσπαθεί να βρει η χρυσή τομή αντιμετώπισης του προβλήματος ή να αποφασίσει τη μαζική διακοπή καταναλωτών ενέργειας.