Πράσινο Κτίριο
Πράσινο Κτίριο
Πηγή Εικόνας: stux / pixabay

Περίπου το 60% των εταιρειών που επιχειρούν στην Ελλάδα επεσήμαναν πως οι κτιριακές τους υποδομές ακολουθούν βέλτιστες ή έστω υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τίτλο “Going Green – Who is investing in energy efficiency, and why it matters” που αφορά τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που λαμβάνουν οι εταιρείες σε ΗΠΑ και Ε.Ε.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό αυτό είναι συγκριτικά πολύ υψηλότερο από τις αντίστοιχες εταιρείες σε Ευρωπαϊκή Ένωση (περίπου 40%) και Ηνωμένες Πολιτείες (περίπου 33%). Φαίνεται, ωστόσο, ότι τα κράτη της Νότιας Ευρώπης δηλώνουν εν γένει σε υψηλό ποσοστό ότι οι κτιριακές τους εγκαταστάσεις έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση αφήνοντας κάποια ερωτηματικά αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης της απάντησής τους.

Η ίδια έκθεση επισημαίνει ότι μία στις τρεις εταιρείες που κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, επενδύουν παράλληλα και στην ενεργειακή απόδοση ενώ διευκρινίζει ότι οι εν Ελλάδι εταιρείες που δαπανούν ποσά πάνω στον συγκεκριμένο τομέα, φτάνουν περίπου το 10% του συνολικού ετήσιου ποσού για επενδύσεις, με αποτέλεσμα να υστερούν απέναντι στις ευρωπαϊκές και αμερικάνικες. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι λιγότερες από τις μισές ελληνικές εταιρείες με ενεργειακό ισοζύγιο που ελέγχθηκαν επενδύουν στις βελτιώσεις για ενεργειακή απόδοση.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί οι εταιρίες στρέφονται σε έργα ενεργειακής εξοικονόμησης

Σε ό, τι αφορά το σύνολο των εταιρειών που αξιολογήθηκαν, προκύπτει ότι ποσοστό μικρότερο του 50% των ευρωπαϊκών εταιρειών επένδυσαν εν γένει στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, δαπάνησαν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού τους προϋπολογισμού. Χαμηλά είναι τα ποσοστά και σε ό,τι αφορά τις υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς μόνο σε ποσοστό περίπου ένα προς τρία καταγράφεται η επιθυμητή εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα πιο σημαντικά ποσοστά επιχειρήσεων με επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης συναντώνται στη Σλοβακία, με το ποσοστό να αγγίζει το 61%, και έπονται Ισπανία, Τσεχία, Αυστρία, Σλοβενία, Πορτογαλία και Σουηδία, οι οποίες ξεπερνούν τα αντίστοιχα ποσοστά ακόμη και των Ηνωμένων Πολιτειών, που φτάνουν μέχρι το 47%. Στον «πάτο» της σχετικής λίστας βρίσκονται Ελλάδα, Ρουμανία και Γαλλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των εταιρειών που πήραν μέτρα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης περιοριζόταν στο 40% για το 2019. Τέλος, οι εταιρείες που εδράζονται σε κράτη – μέλη της Ε.Ε. δαπάνησαν το 10% ενώ οι αμερικανικές εταιρείες το 12% των συνολικών επενδύσεών τους για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Σημειώνεται ότι η έκθεση προκύπτει από έρευνα που διεξήχθη σε 12.500 επιχειρήσεις προερχόμενες από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., στο πλαίσιο της ετήσιας Έρευνας Επενδύσεων της ΕΤΕπ (EIBIS).

Διαβάστε ακόμα: Γιατί οι εταιρίες στρέφονται σε έργα ενεργειακής εξοικονόμησης