Γκρι drone με ενσωματομένη κάμερα σε πτήση
Γκρι drone με ενσωματομένη κάμερα σε πτήση
Πηγή Εικόνας: Photo by Pok Rie from Pexels

Σήμερα η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεσμεύει πάνω από 38 εκατ. ευρώ, μέσω του ενωσιακού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» για να στηρίξει διάφορα καινοτόμα έργα για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας από κυβερνοαπειλές και από φυσικές απειλές και να καταστήσει τις πόλεις πιο έξυπνες και ασφαλείς.

Τρία έργα (SAFETY4RAILS7SHIELD και ENSURESEC) θα συμβάλουν στη βελτίωση της πρόληψης, του εντοπισμού, της αντιμετώπισης και του μετριασμού των κυβερνοαπειλών και των φυσικών απειλών κατά των δικτύων μετρό και σιδηροδρόμων, των επίγειων διαστημικών υποδομών και δορυφόρων, καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών παράδοσης.

Δύο ακόμη έργα (IMPETUS και S4ALLCITIES Ελλάδα) αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών υποδομών και υπηρεσιών και στην προστασία των πολιτών από συμβάντα ασφάλειας σε δημόσιους χώρους.

Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2020 και θα είναι διετούς διάρκειας. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας που θα διαχειριστεί τα πέντε επιλεγμένα έργα έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία και την υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης με τους δικαιούχους.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ παρέχεται υπό μορφή επιχορηγήσεων που μπορούν να ανέλθουν ακόμη και στο 100 % του συνολικού προϋπολογισμού των έργων. Όλα τα έργα επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διαγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Προστασία των υποδομών της Ευρώπης και των κατοίκων των ευρωπαϊκών έξυπνων πόλεων, στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόκλησης 7 «Ασφαλείς κοινωνίες» που προκηρύχθηκε στις 14 Μαρτίου 2019.

Η κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά:  

Τα τελευταία χρόνια στηρίξαμε δράσεις έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι οποίες συμβάλλουν στην καλύτερη προστασία των καίριων υποδομών και των κατοίκων των ευρωπαϊκών έξυπνων πόλεων. Χαίρομαι που σήμερα, μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020», μπορούμε να προσφέρουμε άλλο ένα σημαντικό ποσό χρηματοδότησης για λύσεις υπέρ της ασφάλειας, της ιδιωτικότητας και του μετριασμού απειλών.»

 

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, προσέθεσε τα εξής:

Η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριακών συστημάτων και η ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας είναι καίριας σημασίας για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Καθώς είμαστε αντιμέτωποι με ευρύ φάσμα κυβερνοαπειλών, η ΕΕ λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας, των πόλεων και των πολιτών. Είναι υψίστης ασφαλείας η αύξηση, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, των επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις κυβερνοασφάλειας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις.

Η στήριξη εντάσσεται στη δέσμευση της ΕΕ να οικοδομήσει μια ισχυρή κουλτούρα κυβερνοασφάλειας και ενισχυμένες ικανότητες αντίστασης και αποτελεσματικής αντίδρασης σε δυνητικές κυβερνοαπειλές και κυβερνοεπιθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας είναι διαθέσιμες στις σχετικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις,

Δείτε τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020».