Σκουπίδια σε ανεξέλεγκτη χωματερή - τα απόβλητα ΑΕΚΚ και τα γεωργοκτηνοτροφικά δημιουργούν νέους ΧΑΔΑ
Πηγή Εικόνας: Gerardo Gómez / Pixabay
Σκουπίδια σε ανεξέλεγκτη χωματερή - τα απόβλητα ΑΕΚΚ και τα γεωργοκτηνοτροφικά δημιουργούν νέους ΧΑΔΑ

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί η διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το έργο προϋπολογισμού 33 εκατ. ευρώ που αφορά την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) στο Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας του Δήμου Τρικκαίων. Το συγκεκριμένο project είχε ενταχθεί το 2018 στο ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια από τότε, προκειμένου να «κλειδώσει» η δημοπράτησή του. Όπως πληροφορείται το Economix.gr, η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να είναι η 4η Αυγούστου, με το έργο να εκτιμάται ότι θα αποτελέσει «μαγνήτη» για τις τεχνικές εταιρίες της χώρας, σε μία συγκυρία που μεγάλα προς δημοπράτηση έργα βγαίνουν με το σταγονόμετρο.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο, που θα εξυπηρετεί τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, διαθέτει ετήσια δυναμικότητα 59.205 τόνων. Θα συνδέεται με τον εν λειτουργία ΧΥΤΑ Τρικάλων και θα είναι συνολικής έκτασης περίπου 73 στρεμμάτων.

Από τη συνολική ποσότητα των εισερχόμενων αποβλήτων, αντιστοιχούν:

-45.453 τόνοι σε αστικά σύμμεικτα απόβλητα

– 9.626 τόνοι σε προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα προερχόμενα από διαλογή στην πηγή και

– 4.126 τόνοι πράσινα ή και κλαδέματα.

Για το έργο προβλέπεται εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, κανονική διετή λειτουργία με δικαίωμα προαίρεσης δύο ακόμη ετών, ενώ το κόστος επεξεργασίας ανά τόνο δεν ξεπερνάει τα 45 ευρώ.

Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου,  είναι 48 μήνες από  την ημέρα υπογραφής της σύμβασης από τους οποίους οι πρώτοι 18 μήνες αφορούν την κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και στην προμήθεια του εξοπλισμού, οι επόμενοι 6 μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι 24 μήνες στην κανονική λειτουργία.

Το κατασκευαστικό κόστος της μονάδας τοποθετείται σε περίπου 25 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος λειτουργίας διαμορφώνεται σε περίπου 8 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης).

Τα τμήματα της μονάδας

Η ΜΕΑ θα περιλαμβάνει:

-Μονάδα Υποδοχής όπου θα γίνεται η παραλαβή, σε ξεχωριστές θέσεις κάθε φορά, των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων που θα δέχεται η μονάδα, ήτοι:

*Υποδοχή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων

*Υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων

*Υποδοχή πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα, κλπ)

-Μονάδα Μηχανικής Διαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτηση από αυτά ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, σιδηρούχα, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο και λοιπών ανακτήσιμων).

-Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, που αφορά κυρίως την απομάκρυνση των προσμίξεων και την προετοιμασία του υλικού για το επόμενο στάδιο.

-Δεματοποίηση και αποθήκευση των ανακτηθέντων υλικών.

-Μονάδα Κομποστοποίησης & ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α.

-Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων

-Μονάδα μετακομποστοποίησης & ωρίμανσης του χωνεμένου υλικού από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.

-Μονάδα Ραφιναρίσματος του κομπόστ από το οργανικό των σύμμεικτων Α.Σ.Α. (κομπόστ τύπου Α ́) και από το προδιαλεγμεwνο οργανικοw.

-Μονάδα/ες αποθήκευσης τελικών προϊόντων.

Επιπλέον των παραγωγικών μονάδων η ΜΕΑ συνοδεύεται από τα συνοδά κτιριακά έργα, όπως κτίριο διοίκησης, υπόστεγα αποθήκευσης, δεξαμενές νερού ύδρευσης -πυρόσβεσης – άρδευσης, τα απαραίτητα κτίρια ή εγκαταστάσεις υποβίβασης / ανύψωσης τάσης καθώς και τα έργα συλλογής και προεπεξεργασίας λυμάτων ώστε αυτά να διατεθούν ασφαλώς στην μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων του παρακείμενου ΧΥΤΑ.