Ηλεκτρική διασύνδεση νησιών
Ηλεκτρική διασύνδεση νησιών
Πηγή Εικόνας: EuroAsia Interconnector

Όλους τους προβληματισμούς γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εμπλεκόμενοι κυβερνητικοί φορείς και εταιρείες.

Το έργο που, εξαιτίας της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει ως εθνικό μέσω της Αριάδνη Interconnector, τέθηκε εκτός του PCI (Projects of Common Interest) και δεν θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, αντιμετωπίζει ένα βασικό ζήτημα: την τεχνική συμβατότητα.

Κι αυτό γιατί αποτελεί το τελευταίο τμήμα ενός ευρύτερου project που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης – Αττικής, το μεγαλύτερο τμήμα του οποίου θα πραγματοποιηθεί από την EuroAsia Interconnector. Στην εν λόγω τηλεδιάσκεψη παρίσταντο ελληνικό και κυπριακό ΥΠΕΝ, “EuroAsia” και «Αριάδνη» καθώς και οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών (ΡΑΕ και ΡΑΕΚ) αλλά και τα Διαχειριστικά Συστήματα Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ και ΔΣΜΚ).

Το πρόβλημα υπήρχε όλους τους προηγούμενους μήνες αλλά πλέον η διαδικασία βρίσκεται ένα στάδιο πριν την κατασκευή και, υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει να λυθεί άμεσα. Σε ό,τι αφορά το καθαρά πρακτικό κομμάτι, η ελληνική πλευρά επανέλαβε τη δέσμευσή της για την ενεργειακή διασύνδεση με την Κύπρο, στο πλαίσιο και της εξασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Από εκεί και πέρα, συμφωνήθηκε με κυπριακή προτροπή και η σύσταση επιτροπής για όλα τα τεχνικά θέματα που αφορούν τη διαλειτουργικότητα του έργου μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Αυτό που ήταν ξεκάθαρο είναι ότι όλες οι πλευρές θέλουν να «τρέξουν» άμεσα τις διαδικασίες προκειμένου να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις. Άλλωστε, ο λόγος που προτιμήθηκε να ολοκληρωθεί το έργο ως εθνικό αφορούσε την ανάγκη άμεσης σύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα.