Διαφορετική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις με το Δημόσιο για την καταβολή αποζημιώσεων λόγω της απώλειας εσόδων από τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας έχει υιοθετήσει η Αττικής Οδός, σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τους μεγάλους οδικούς άξονες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση της Αττικής Οδού είναι ότι πρέπει να αποζημιωθεί για την απώλεια εσόδων με παράταση της χρονικής διάρκειας της παραχώρησης του οδικού άξονα. 

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης που υπέγραψε η εταιρεία με το Δημόσιο το 1996, σύμφωνα με την οποία η αποζημίωση είναι δυνατό, μετά από συμφωνία του παραχωρησιούχου με το Δημόσιο, να διευθετηθεί με την παράταση της περιόδου παραχώρησης. 

Διαφορετική είναι η προσέγγιση των υπόλοιπων παραχωρησιούχων (Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Αυτοκινητόδρομος Μορέας, Νέα Οδός και Κεντρική Οδός), οι οποίοι διεκδικούν χρηματική αποζημίωση προκειμένου να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους. 

Ορισμένες από τις εταιρείες μάλιστα έχουν διαμηνύσει στο υπουργείο Υποδομών, το οποίο διεξάγει τις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό του Δημοσίου, ότι τον επόμενο μήνα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των δανείων τους. 

Τα έσοδα των εταιρειών παραχώρησης που έχουν την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των αυτοκινητόδρομων έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση από το τέλος Μαρτίου, την ώρα που τα λειτουργικά έξοδα έχουν αυξηθεί λόγω των τακτικών απολυμάνσεων σε σταθμούς διοδίων και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. 

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, οι εταιρείες έχουν ζητήσει την ενεργοποίηση των προβλέψεων που αφορούν στις αποζημιώσεις για γεγονότα ανωτέρας βίας. 

Όλες οι συμβάσεις παραχώρησης περιλαμβάνουν προβλέψεις για ασφαλισμένα και μη ασφαλισμένα γεγονότα ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις μη ασφαλισμένων γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως η υγειονομική κρίση του Covid – 19,  οι συμβάσεις ορίζουν ότι το Δημόσιο ως κύριος του έργου θα αποζημιώσει τον ανάδοχο για την απώλεια εσόδων από τη μη λειτουργία του έργου. 

Στις διαπραγματεύσεις των προηγούμενων ετών μεταξύ Δημόσιου και παραχωρησιούχων για την επανεκκίνηση των έργων, είχε προβλεφθεί η δημιουργία μηχανισμού για την αποζημίωση των εταιρειών σε εξαμηνιαία βάση, υπολογίζοντας τη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στα έσοδα και στις προβλέψεις των χρηματοοικονομικών τους μοντέλων. 

Με εξαίρεση την Αττική Οδό, οι εταιρείες παραχώρησης έχουν προτείνει να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων σε μηνιαία βάση δεδομένων των αυξημένων αναγκών ρευστότητας, με εκκαθάριση στο τέλος κάθε εξαμήνου για τη διευθέτηση των διαφορών που ενδεχομένως να προκύψουν.

Πηγές της αγοράς τονίζουν ότι η Αττική Οδός επιθυμεί την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης παραχώρησης, δεδομένου ότι έχει σχεδόν εξοφλήσει τα δάνειά της και ως εκ τούτου οι ανάγκες ρευστότητας που έχει δεν είναι τόσο πιεστικές.

Ωστόσο, το πλήγμα για την εταιρεία από τη μείωση της κυκλοφορίας ήταν μεγάλο κατά τη χρονική περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων. Η κίνηση οχημάτων στην Αττική Οδό τον περασμένο Απρίλιο υποχώρησε κατά 72,5%, γεγονός που ερμηνεύεται σε απώλεια εσόδων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε καθημερινή βάση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οδικοί άξονες στους οποίους σημειώθηκε η μικρότερη πτώση κυκλοφορίας ήταν η Νέα Οδός (Μεταμόρφωση – Σκάρφεια Φθιώτιδας και Αντίρριο – Ιωάννινα) και ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, με το ποσοστό της πτώσης από την αρχή του έτους να κυμαίνεται από 22% έως και 25%.