Με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και της HELLASTRON
Με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και της HELLASTRON
Πηγή Εικόνας: Photo by Max Andrey from Pexels

Στη διάλυση των συμβάσεων του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος, που είχαν ανατεθεί σε αναδόχους, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών, κίνηση απαραίτητη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, προκείμενου το έργο να ανατεθεί στην κοινοπραξία της Ολυμπίας Οδού. Ποιες εργολαβίες διέλυσε το Υποδομών; Πρόκειται για τα τμήματα:

-2 Αμαλιάδα – Δουναίικα με ανάδοχο την Intrakat και προϋπολογισμό 32,3 εκατ. ευρώ

-5 Σαγαίικα – Βάρδα, που είχε ανατεθεί στην κοινοπραξία Ξανθάκης ΑΤΕ –Interkat αξίας 34,9 εκατ. ευρώ

-6 Κάτω Αχαΐα – Σαγαίικα, ύψους 35 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την GD Infrastrutture

– 7 ΒΙΠΕ – Κάτω Αχαΐα με ανάδοχο την Interkat και προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ

Να υπενθυμίσουμε ότι από τα τμήματα 1 (Δουνάικα – Πύργος)  και 4 (Βάρδα – Κυλλήνη), η κοινοπραξία Τοξότης – Ομάδα Κατασκευών, που ήταν αρχικά ανάδοχος, έχει κηρυχθεί έκπτωτη λόγω µη προσκόµισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ενώ για την εργολαβία υπ’ αριθμόν 3 (Αμαλιάδα-Κυλλήνη), εταιρείες που αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό έχουν προσφύγει στο ΣτΕ, με την έκδοση της απόφασης να εκκρεμεί. Για την τελευταία, την όγδοη, εργολαβία (Μιντιλόγλι-Πάτρα), η εταιρεία GD Infrastrutture κηρύχθηκε πρόσφατα έκπτωτη.

Με την απόφαση αυτή του υπουργείου Υποδομών, το έργο παραμένει «καθαρό», δίχως αναδόχους, αν και δεν είναι γνωστό πώς θα αντιδράσουν στη διάλυση των συμβάσεων οι ανάδοχοι, εάν δηλαδή θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη και τι θα σηματοδοτήσει αυτό για την πορεία υλοποίησης του οδικού έργου.  Βέβαια, το υπουργείο Υποδομών προσανατολίζεται στην αποζημίωση των αναδόχων, έχοντας ήδη καταλήξει σε συμφωνία με την Ολυμπία Οδό που θα αναλάβει την κατασκευή του οδικού άξονας (της οποίας τμήμα αποτελούσε αρχικά). Συμφωνία βέβαια, που απαιτεί την έγκριση της Κομισιόν, διαδικασία που αναμένεται ότι θα καθυστερήσει, καθώς οι Βρυξέλλες υπολειτουργούν, ως ένα βαθμό, εξαιτίας του κορωνοϊού.

Η συμφωνία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, προβλέπει τη συμβολή της Ολυμπίας Οδού με 80 εκατ. ευρώ στην κατασκευή του άξονα Πάτρας – Πύργου, με παράλληλη επέκταση της σύμβασης παραχώρησης κατά 2-3 έτη και τη μείωση του εσωτερικού βαθμού απόδοσης ολόκληρου του παραχωρημένου έργου (IRR), περιλαμβάνει η συμφωνία του υπουργείου Υποδομών με την κοινοπραξία. Όπως και την μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου και της Ε.Ε. στο έργο, στα 224 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), από 255 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) που ήταν ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός.