Την κατασκευή του σταθμού «Βενιζέλου» του μετρό Θεσσαλονίκης με τη λύση της απόσπασης και επανατοποθέτησης των σημαντικών αρχαιοτήτων που έχουν έρθει στο φως ενέκρινε η υπουργός Πολιτισμού, σχεδόν δυόμιση μήνες μετά από τη μαραθώνια συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων. 

Η απόφαση της υπουργού με την οποία επικυρώνεται η γνωμοδότηση του ΚΑΣ, δημοσιεύθηκε την Τετάρτη και προβλέπει την έγκριση της μελέτης κατασκευής του σταθμού «Βενιζέλου» που υπέβαλε ενώπιον του Συμβουλίου η Αττικό Μετρό «με την προσωρινή απόσπαση των αρχαιοτήτων, πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής και την επανατοποθέτηση κάθε μίας από αυτές στην αυτή θέση κατά ποσοστό 92%, μετά τη λήξη των εργασιών». 

Η έγκριση της κ. Μενδώνη χορηγείται με τους εξής όρους:

  • Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του σταθμού δεν θα ξεκινήσει εάν δεν έχουν επανατοποθετηθεί στη θέση τους οι προσωρινώς απομακρυνθείσες αρχαιότητες. 
  • Να κατατεθεί οριστική μελέτη εφαρμογής για την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, η οποία θα εκπονηθεί βάσει τρισδιάστατης αποτύπωσης προκειμένου να παρουσιαστεί στο ΚΑΣ για γνωμοδότηση. 
  • Να εκπονηθεί οριστική μελέτη προστασίας, στερέωσης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων πριν από την επανατοποθέτησή τους στην αρχική τους θέση. 
  • Να κατατεθεί συνολική πρόταση φωτισμού ανάδειξης των αρχαίων ευρημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να εισαχθεί στο ΚΑΣ για γνωμοδότηση. 
  • Οι εργασίες απόσπασης και επανατοποθέτησης να γίνουν υπό την εποπτεία της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. 
  • Οι αρχαιότητες που θα αποσπαστούν προσωρινά να αποθηκευτούν μέχρι την οριστική επανατοποθέτησή τους με δαπάνες της Αττικό Μετρό σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο κατόπιν συνεννόησης με τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού. 
  • Η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού να διατυπώσει ρεαλιστικές προθεσμίες για το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους μελετών που θα απαιτηθούν. 

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με στελέχη της Αττικό Μετρό, το πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει μετά την απόφαση της Λίνας Μενδώνη, είναι να οριστικοποιηθεί η προκαταρκτική μελέτη για την κατασκευή του σταθμού «Βενιζέλου». 

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η προκαταρκτική μελέτη, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την Αττικό Μετρό και να παρουσιαστεί στο ΚΑΣ για γνωμοδότηση, είναι σχεδόν έτοιμη. 

Το επόμενο βήμα είναι η ανάθεση από την Αττικό Μετρό στον ανάδοχο οριστικής μελέτης η οποία αφορά στην κατασκευή του σταθμού. Ταυτόχρονα, η εταιρεία θα δώσει εντολή στον ανάδοχο του έργου να εκπονήσει μελέτη για την απόσπαση και επανατοποθέτηση των σημαντικότατων αρχαίων ευρημάτων. 

Όπως τονίζουν αξιόπιστες πηγές οι οριστικές μελέτες αναμένεται να είναι έτοιμες έως το καλοκαίρι προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, αλλά και για την κατασκευή του σταθμού «Βενιζέλου» στον οποίο δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Για την υλοποίηση των επιπλέον εργασιών η Αττικό Μετρό θα πρέπει να υπογράψει με τον ανάδοχο του έργου συμπληρωματική σύμβαση. 

Εδώ και μερικές εβδομάδες η διοίκηση της Αττικό Μετρό έχει ζητήσει από τον ανάδοχο του έργου να ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για την αποκάλυψη των αρχαιοτήτων τα οποία είναι καταχωμένα. Για το σκοπό αυτό έχουν πραγματοποιηθεί ήδη εκσκαφές όλης της οδού κατά μήκος του σταθμού σε βάθος τριών μέτρων.