Χρήστος Βίνης
Χρήστος Βίνης

Καθήκοντα ανέλαβε από σήμερα η νέα διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Χρόνης Ακριτίδης, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός-συγκοινωνιολόγος.

Διευθύνων σύμβουλος: Χρήστος Βίνης, πολιτικός μηχανικός και μηχανικός περιβάλλοντος.

Μέλη

Αθανάσιος Τάτσης, νομικός

Ιωάννης Κανελλόπουλος, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός

Ιωάννης Ρουκάς, οικονομολόγος,

Χρήστος Παληός, πολιτικός μηχανικός.