Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Σε φάση κατασκευής εισέρχεται η σιδηροδρομική στάση Κρυονερίου, στο πλαίσιο αναβάθμισης των σιδηροδρομικών υποδομών της χώρας.

Σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση που περιλαμβάνει την κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης στο Κρυονέρι, καθώς και την ανακατασκευή της υποδομής και επιδομής της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε μήκος 1.100 μέτρων.

Ανάδοχος του έργου είναι η ΑΒΑΞ Α.Ε. και το κόστος του έργου που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 στον ‘Αξονα Προτεραιότητας ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ, ανέρχεται σε 5.804.254,88 ευρώ και οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 18 μήνες.

Συνοπτικά, το αντικείμενο του έργου αφορά:

-Στην κατασκευή της σιδηροδρομικής στάσης Κρυονερίου που αναπτύσσεται μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Δεκελείας και Αγίου Στεφάνου στη σιδηροδρομική γραμμή  Πειραιά – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη. Προβλέπονται χώροι για την εξυπηρέτηση των επιβατών και μηχανολογικοί χώροι για την υποστήριξη της στάσης και των σιδηροδρομικών συστημάτων.

-Στην κατασκευή μεταλλικής ‘Ανω Πεζοδιάβασης που θα αποτελείται από δύο πυρήνες κατακόρυφης κυκλοφορίας στα άκρα της (κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας) και συνδετική πεζογέφυρα σε ύψος 7,00 μέτρων.

-Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την κατασκευή των απαραίτητων οδικών έργων (κυκλικές πλατείες, χώροι στάθμευσης, οριοθέτηση λωρίδων κυκλοφορίας κλπ.) Στις διαμορφώσεις αυτές περιλαμβάνεται και η κατασκευή πεζοδρομίων με πλακοστρώσεις, κράσπεδα κλπ.

-Στην ανακατασκευή της υποδομής και της επιδομής της υφιστάμενης διπλής Σ.Γ. Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε μήκος 1.100 μέτρων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Παληός, δήλωσε: «Με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου και την ασφάλεια των μεταφορών, η ΕΡΓΟΣΕ συνεχίζει με σταθερά βήματα την υλοποίηση των έργων που αναβαθμίζουν τις σιδηροδρομικές υποδομές της χώρας. Σήμερα υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή ενός έργου πνοής στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την ποιοτική αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μετακινήσεων».