ΟΛΠ
ΟΛΠ
Πηγή Εικόνας: ΟΛΠ

Επενδύσεις 611,8 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΟΛΠ που ενέκρινε, πρόσφατα, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ). Από το master plan “κόπηκε”  το Car Terminal στο Νέο Μώλο Δραπετσώνας, ο οποίος και παραμένει ως έχει, ενώ για την επέκταση του Container Terminal,  αποφαστίστηκε ότι οι συνθήκες στην παρούσα φάση, δεν είναι ώριμες για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Στην έκταση δεν θα υλοποιηθεί εμπορικό κέντρο, όπως αρχικά σχεδιαζόταν, σχέδιο όμως, που είχε απορριφθεί, ήδη, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ποιες είναι επακριβώς οι προβλέψεις του master plan και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι επενδυτές προς το υπουργείο Πολιτισμού; 

ΟΛΠ
Το έργο της ανάδειξης του Kονώνειου τείχους και του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή θα πρέπει να
συγχρονιστεί με το λιμενικό έργο της επέκτασης της Κρουαζιέρας.
Πηγή Εικόνας: ΟΛΠ

-Αναφορικά με τη Νότια Επέκταση Λιμένα κρουαζιέρας (Α’ φάση), θα πρέπει το έργο της ανάδειξης του Kονώνειου τείχους και του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή να συγχρονιστεί με το λιμενικό έργο της επέκτασης της Κρουαζιέρας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών απαιτούμενων ανασκαφικών εργασιών. Επίσης, κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης ανάδειξης του Kονώνειου τείχους και του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή και την υλοποίηση του εν λόγω έργου να ληφθούν υπόψη τα όσα προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση

-Ως προς την μετατροπή της πενταγωνικής αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό η οριστική μελέτη του έργου θα υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

-Για τη “βελτίωση Υποδομών ΝΕΖ ”ισχύει ο όρος «Το σύνολο των εργασιών βελτίωσης των Υποδομών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, καθώς και οι εργασίες κατασκευής του προβλεπόμενου πλωτού Προβλήτα, να γίνουν κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Ε.Α. και κατά περίπτωση υπό την εποπτεία καταδυόμενων αρχαιολόγων, οι οποίοι θα προσληφθούν από τον φορέα του έργου για τον σκοπό αυτό».

Οι πρόσθετες επενδύσεις

Το master plan προβλέπει την υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων που περιλαμβάνουν:

Νέα Αποθήκη στην πρώην περιοχή ΟΔΔΥ.

Πενταώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στον Προβλήτα Ηρακλέους ή/και εναλλακτικά στην Περιοχή Γ1. Ως προς την επένδυση αυτή προβλέπεται στον πέμπτο όροφο (πλάκα οροφής) του πενταώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων να διαμορφωθεί χώρος πρασίνου.

– τη δημιουργία δικτύου οικολογικών λεωφορείων (Ecobuses)

-την κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας στην περιοχή της Νότιας Ζώνης του Λιμένα. Ως προς την επένδυση αυτή προβλέπεται ότι:

Α) Σε σχέση με την προστασία των εγκείμενων αρχαιοτήτων, το μέγεθος των νέων κατασκευών για τον Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας στην Περιοχή της Νότιας Ζώνης του Λιμένα να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της χρήσης της κρουαζιέρας (άφιξη, αναχώρηση και συνοδές ανάγκες)

Β) Η χωροθέτηση και ο εν γένει σχεδιασμός των εν λόγω κτηριακών εγκαταστάσεων να εξασφαλίσουν τη θέση του χώρου της ναυμαχίας της Σαλαμίνας και την αμφίδρομη θέαση του εν λόγω χώρου και του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή.

Γ) Να υπάρξει διάσπαση των όγκων του Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας στην Περιοχή της Νότιας Ζώνης του Λιμένα και να μειωθεί κατά το δυνατόν το ύψος του κτηρίου για λόγους προστασίας και ανάδειξης του Κονώνειου τείχους και του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή σε αυτό το τμήμα. Η σχετική μελέτη να υποβληθεί στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ προς έγκριση κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Παγόδα-Ξενοδοχείο πέντε αστέρων. Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του κτιρίου της Παγόδας και τη μετατροπή του σε Ξενοδοχείο πέντε αστέρων. Η οριστική μελέτη του έργου θα υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, ενώ θα πρέπει να απαλειφθεί ο όρος ανακατασκευή, δεδομένου ότι πρόκειται περί μνημείου και επιτρέπεται μόνο η επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και μετατροπή της χρήσης μετά από έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ

Μετατροπή αποθηκών σε ξενοδοχείο 4 και 5 αστέρων. Να διατηρηθούν και να μην κατεδαφιστούν οι εν λόγω αποθήκες για λόγους προστασίας του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατάρρευσης από φυσικά αίτια των δύο υφιστάμενων κτιρίων αποθηκών και του κτιρίου “Silos”, δύνανται να αποκαθίστανται ως είχαν.

Μετατροπή της πέτρινης αποθήκης σε μουσείο στην Ακτή Βασιλειάδη. Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η επικοινωνία του κοινού με τα μνημεία (στην περιοχή του Κονώνειου τείχους και του ονομαζόμενου ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή) και η σύνδεση εν γένει του αστικού ιστού της πόλης του Πειραιά με τις αρχαιότητες, μέσω κατάλληλων διαμορφώσεων (περιπάτου, αστικού πρασίνου κλπ), να υποβληθεί προς έγκριση σχετική μελέτη εν είδει λειτουργικού διαγράμματος για όλη την περιοχή (Ακτή Ξαβερίου, Παλατάκι, Μόλος Θεμιστοκλέους), όπου θα παρουσιάζεται με σαφήνεια η οργάνωση της ζώνης, οι χώροι προς δόμηση, τα προβλεπόμενα κτίρια, οι διαδρομές πεζών και οχημάτων, οι χώροι πρασίνου κλπ. Ακόμη:

Α) Για την επίτευξη των στόχων της Πολιτιστικής Ακτής, της οποίας επιβεβαιώνεται η ανάγκη δημιουργίας, κρίνεται απαραίτητο: α) να εξασφαλιστεί η λειτουργία του Δημόσιου Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στο κτήριο του SILO και β) να ενταχθούν στα όρια της Πολιτιστικής Ακτής – πέραν του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης και του Κονώνειου τείχους – οι δεξαμενές Βασιλειάδη, ο ταινιόδρομος και η Πέτρινη Αποθήκη, σύμφωνα τους οποίους η Πέτρινη Αποθήκη εντάσσεται στα όρια της Πολιτιστικής Ακτής.

Β) Να εκπονηθεί μελέτη, εν είδει λειτουργικού διαγράμματος, και αυτή να υποβληθεί προς έγκριση στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, με στόχο την ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνειας Πύλης με τους λοιπούς χώρους της Πολιτιστικής Ακτής και τη σύνδεση του περιβάλλοντος αστικού ιστού με την Πολιτιστική Ακτή, όπου θα παρουσιάζεται με σαφήνεια η οργάνωση της ζώνης, οι χώροι προς δόμηση, τα προβλεπόμενα κτίρια, οι διαδρομές πεζών και οχημάτων, οι χώροι πρασίνου κλπ.

– Κατασκευή 5 αστέρων ξενοδοχείου στο Πόρτο Λεόνε. Οι κατευθυντήριες οδηγίες θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης του Έργου, η οποία θα τεθεί υπόψη του ΥΠΠΟΑ προς έγκριση:

A) Να γίνει μείωση του όγκου και του ύψους της προτεινόμενης κατασκευής, για λόγους προστασίας του Κονώνειου τείχους και η χωροθέτηση αυτού να γίνει εις τρόπον ώστε να εγγράφεται αρμονικά στο περιβάλλον του μνημείου.

B) Η σχετική μελέτη να υποβληθεί στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ προς έγκριση κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Να μετακινηθεί η προβλεπόμενη από την υποβληθείσα μελέτη γραμμή ISPS παρά το όριο της προβλεπόμενης ζώνης πρασίνου που περιβάλλει το ως άνω μνημείο. Να διαμορφωθεί ανοικτός χώρος αστικού πρασίνου στην εν λόγω περιοχή που οριοθετείται από το Κονώνειο τείχος στα ΒΔ και την οδό πρόσβασης στον χώρο της κρουαζιέρας στα ΝΑ, ο οποίο να αποδοθεί στην πόλη.