Πηγή Εικόνας: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Στις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., η οποία και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Στη συνέχεια, το νέο ΔΣ στην πρώτη του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς

Αντιπρόεδρος

Άγγελος Κάτσικας, Ειδικός Σύμβουλος πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς

Μέλη

Αθανάσιος Ψαθάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Κωνσταντίνος Πασχάλης, Γενικός Διευθυντής – CFO της Τράπεζας Πειραιώς

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς

Ευστράτιος Ανδριάνης, βοηθός Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς

Αθανάσιος Κεφαλάς, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ

Κωνσταντίνος Μπονάτης, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ

Ιωάννης Πατσούρας, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ