έκπτωση φόρου σε επενδυτικά σχέδια
Μαρίνα Αλίμου - Ένωση Μαρινών Ελλάδας
έκπτωση φόρου σε επενδυτικά σχέδια
Μαρίνα Αλίμου - Ένωση Μαρινών Ελλάδας
Πηγή Εικόνας: Ένωση Μαρινών Ελλάδας

Σημαντικά οφέλη για τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης παρουσιάζει το εγχείρημα της αξιοποίησης των μαρίνων που ξεκίνησε το 2013, συντεταγμένα μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Χθες, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Άρης Ξενόφος και οι επικεφαλής των εταιρειών Μαρίνα Χίου και Avlum Enterprises Company Limited υπέγραψαν τη σύμβαση παραχώρησης για 40 χρόνια της μαρίνας Χίου που συνοδεύεται με τίμημα ύψους 6,2 εκατ. ευρώ. Θα προσφέρει 180 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους μέχρι 25 μέτρα και έως 6.900 τ.μ. στεγασμένων εγκαταστάσεων για χρήσεις τουρισμού-αναψυχής.

Η μαρίνα Χίου είναι η πρώτη που αξιοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ του οποίου το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων αποτελείται από σημαντικό αριθμό τουριστικών λιμένων και μαρίνων.

Έπεσαν οι υπογραφές για τη Μαρίνα Χίου

Ακολουθεί η μαρίνα Αλίμου

Ωστόσο, η διαδικασία αξιοποίησης συνοδεύεται με αργούς ρυθμούς προόδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την μαρίνα Αλίμου ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013 και, εάν όλα πάνε καλά, θα ολοκληρωθεί έως το τέλος της χρονιάς.

Πάντως, η αξιοποίηση της μαρίνας Αλίμου, με ανάδοχο την Άκτωρ, που έχει προσφέρει τίμημα 57,5 εκατ. ευρώ, συνοδεύεται με επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η μαρίνα Αλίμου, που είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ανατολική Μεσόγειο, διαθέτει 1.100 θέσεις ελλιμενισμού, ενώ το σχέδιο αξιοποίησης προβλέπει τη δημιουργία μεγάλου εύρους χρήσεων στη χερσαία ζώνη συνολικής επιφάνειας 210.000 τετραγωνικών μέτρων.

Τα οφέλη

Ο στόχος της ένταξης στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ των τουριστικών λιμένων είναι η μετατροπή τους σε πυλώνες τοπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με έκθεση του ΤΑΙΠΕΔ, τα οφέλη από την αξιοποίηση των λιμένων είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν την:

– ενίσχυση της ανάπτυξης του εγχώριου θαλάσσιου τουρισμού (ιστιοπλοΐας / σκαφών αναψυχής), και δυνατότητα αξιοποίησης της μεγαλύτερης ακτογραμμής στη Μεσόγειο

– αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων

-προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επαγγελματικών & ιδιωτικών σκαφών αναψυχής

-πλήρης κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών αναγκών των τουριστικών λιμένων από τους ιδιώτες επενδυτές

-αύξηση των διανυκτερεύσεων των σκαφών αναψυχής και παράπλευρα κέρδη για τις τοπικές κοινωνίες

-βελτίωση υποδομών με βάση το σχεδιασμό ομαδοποίησης

-τοποθέτηση των μικρών νησιών στον τουριστικό χάρτη λόγω της σύνδεσή τους με μαρίνες – κόμβους

Η αξιοποίηση των τουριστικών λιμένων έχει και δημοσιονομικά οφέλη, καθώς, για παράδειγμα, στην περίπτωση της μαρίνας Αλίμου, το Δημόσιο θα εισπράττει ετήσια αμοιβή παραχώρησης πλέον ποσοστού επί των ετήσιων εσόδων της παραχώρησης.

Την ίδια στιγμή, υπολογίζεται ότι για κάθε 100 νέες θέσεις σκαφών σε τουριστικούς λιμένες δημιουργούνται 4,4 νέες θέσεις εργασίας στη μαρίνα και 100 θέσεις εργασίας σε υποστηρικτικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας.

Σύμφωνα ακόμη με τα στοιχεία της Ισπανικής Ένωσης Τουριστικών Λιμένων, κάθε τουρίστας που ξοδεύει 100 ευρώ σε έναν τουριστικό λιμένα, ξοδεύει επιπλέον 450 ευρώ στην τοπική οικονομία.

Βάσει του ισπανικού μοντέλου αξιοποίησης, κάθε 1 ευρώ άμεσων ξένων επενδύσεων δημιουργεί 1,5 ευρώ άμεσης οικονομικής δραστηριότητας στους τουριστικούς λιμένες και 6,84 ευρώ έμμεσης οικονομικής δραστηριότητας στην τοπική οικονομία.