Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα κάνει συντονισμένες προσπάθειες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με αποτέλεσμα να είναι εμφανής η βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών που διατίθενται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως αναγνωρίζει, άλλωστε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από την έκθεσή της για την Ψηφιακή Δεκαετία και τις επιδόσεις της χώρας. Η θετική αυτή προσπάθεια, εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Τι γίνεται όμως με τους πολίτες της; 

Εδώ η έκθεση της Κομισιόν εντοπίζει ένα σημαντικό κενό καθώς παρατηρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει την πρόκληση της εκπαίδευσης του πληθυσμού της στο επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων που χρειάζονται, παρά τα διάφορα πρόσφατα μέτρα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023, μόλις το 52,4% του πληθυσμού είχε έστω και βασικές ψηφιακές δεξιότητες την ώρα που ο μέσος όρος στην ΕΕ βρίσκεται στο 55,5%, γεγονός που δείχνει μηδενική πρόοδο από το 2021 οπότε είχε γίνει η προηγούμενη μέτρηση. 

Ακόμα πιο μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκεται ο αριθμός του εξειδικευμένου προσωπικού στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς το επίπεδο απασχόλησης βρίσκεται στο 2,4% έναντι 4,8%. Το οξύμωρο είναι ότι το 2023 η πληροφορική φαίνεται πως ήταν ο επιχειρηματικός κλάδος με την υψηλότερη βαθμολογία στην πρόθεση πρόσληψης νέων επαγγελματιών στην Ελλάδα, με τις προοπτικές απασχόλησης να αγγίζουν το 27%.

Η Κομισιόν στην έκθεσή της καλεί την Ελλάδα να αναθεωρήσει και να εξετάσει εάν επαρκούν τα πρόσθετα στοχευμένα μέτρα για την εκπαίδευση του πληθυσμού και την επίτευξη του στόχου, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας και να επιτύχει ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προτείνει την ενίσχυση της στρατηγικής και των μέτρων αύξηση του αριθμού των ειδικών σε αυτές και  στις ΤΠΕ και την αξιοποίηση των καλύτερων ταλέντων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η Ελλάδα πρέπει να παρέχει ενημέρωση σχετικά με την ψηφιακή ταυτότητα σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS, καθώς και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις για το σχέδιο Ψηφιακής Υγείας. Ειδικότερα, να κάνει ηλεκτρονικά προσβάσιμα τα δεδομένα των αναφορών ιατρικής απεικόνισης και των ιατρικών εικόνων και να διασφαλίσει ότι η υπηρεσία διαδικτυακής πρόσβασης είναι συμβατή με τις οδηγίες προσβασιμότητας.