Σε εφαρμογή αναμένεται να τεθεί τις επόμενες ημέρες η διαδικασία απόκτησης Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ), μια σημαντική μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης και της μείωσης της γραφειοκρατίας.

Προσωπικό Αριθμό θα αποκτήσουμε όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων. Θα μας συνοδεύει για όλη μας τη ζωή και θα αντικαταστήσει οποιονδήποτε άλλο για τις συναλλαγές μας με το δημόσιο (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμό ταυτότητας κ.λ.π.).

Θα αποτελείται από 12 αλφαριθμητικά στοιχεία εκ των οποίων τα 9 θα είναι το ΑΦΜ μας.

Ο Προσωπικός Αριθμός καθιερώθηκε με τον νόμο 4727/2020. Δυστυχώς χρειάστηκαν 4 χρόνια για να προετοιμαστεί η ασφαλής εφαρμογή του.

Όπως προβλέπει ο προαναφερόμενος νόμος υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί στοιχείο για την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα και χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) βάσει της εθνικής νομοθεσίας.»

Σύμφωνα χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει τη διαδικασία χορήγησης του Προσωπικού Αριθμού, έχει λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες.

Αυτό θα σημάνει την έναρξη της διαδικασίας για την απόκτηση του ΠΑ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myinfo η οποία θα τεθεί σε λειτουργία.

Με το εν λόγω ΠΔ ορίζονται επίσης οι υπηρεσίες διεκπεραίωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι υπηρεσίες ελέγχου αυτών καθώς και τα μέτρα, οι εγγυήσεις και οι μηχανισμοί ασφαλείας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να ανακοινώσει λεπτομερώς τη διαδικασία και όλα όσα σχετίζονται με τον ΠΑ.