Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Στην τροχιά της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνουν όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με τις ελληνικές να ακολουθούν την τάση, αν και με πιο βραδύ ρυθμό. Το 2023, το 8% των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους χρησιμοποίησε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην καθημερινή του λειτουργία.

Όπως ενημερώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, η επίσημη στατιστική Αρχή της Ε.Ε., για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις της Ευρώπης, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν το ίδιο διάστημα στο 4%, ήτοι στο ήμισυ του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Τα υψηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους, που χρησιμοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ήταν στη Δανία (15,2%), στη Φινλανδία (15,1%) και στο Λουξεμβούργο (14,4%). Εν τω μεταξύ, τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στη Ρουμανία (1,5%), στη Βουλγαρία (3,6%) και στην Πολωνία (3,7%) και στην Ουγγαρία (3,7%).

Η μελέτη της Eurostat, αναφερόμενη στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, περιλαμβάνει σε αυτήν συστήματα, που χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως η εξόρυξη κειμένου, η αναγνώριση ομιλίας, η παραγωγή φυσικής γλώσσας, η μηχανική μάθηση και η βαθιά μάθηση.

Ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούν

Όσον αφορά τον τύπο της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούσαν αυτές οι επιχειρήσεις, το 2023, η αυτοματοποίηση διαφορετικών ροών εργασίας ή η βοήθεια στη λήψη αποφάσεων (ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών με βάση το λογισμικό AI) ήταν η πιο συχνή χρήση, με το 3% των επιχειρήσεων να τη χρησιμοποιούν. Ακολούθησε η εκτέλεση ανάλυσης γραπτού λόγου (εξόρυξη κειμένου, 2,9%) και μηχανικής μάθησης (π.χ. βαθιά μάθηση, 2,6%).

Άλλοι τύποι τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, που χρησιμοποιούνται, περιλαμβάνουν τη μετατροπή ομιλούμενης γλώσσας σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή (αναγνώριση ομιλίας, 2,5% των επιχειρήσεων), αναγνώριση αντικειμένων ή προσώπων με βάση εικόνες (αναγνώριση εικόνας, επεξεργασία εικόνας, 2,2%).

Στις τεχνολογίες ΑΙ που χρησιμοποιούν οι ελληνικές εταιρείες περιλαμβάνεται, επίσης, η δημιουργία γραπτής ή προφορικής γλώσσας ( παραγωγή φυσικής γλώσσας, 2,1%) και δυνατότητα φυσικής κίνησης μηχανών μέσω αυτόνομων αποφάσεων, που βασίζονται στην παρατήρηση του περιβάλλοντος (αυτόνομα ρομπότ, αυτοοδηγούμενα οχήματα και αυτόνομα drones, 0,9%).

Στρατηγική προτεραιότητα

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διαθέσιμες έρευνες, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αποτελεί κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα για τα διοικητικά στελέχη στην Ελλάδα, αν και δεν λείπουν οι ανησυχίες. Ειδικότερα, οι ανησυχίες σχετίζονται με την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, με το 95% των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι απαιτείται περισσότερη καθοδήγηση από τις ρυθμιστικές αρχές γύρω από θέματα δεοντολογίας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όσον αφορά τα θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, το 95% των στελεχών πιστεύει ότι είναι απαραίτητο ή σημαντικό να υπάρχει αυξημένη εποπτεία σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και των υπηρεσιών, που βασίζονται σε αυτή.