Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έλαβε σήμερα το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθώς και αίτημα για στοχευμένη αναθεώρηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

 

Συγκεκριμένα, το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας αφορά επιχορηγήσεις ύψους 998,6 εκατομμυρίων ευρώ (καθαρά από προχρηματοδότηση). Το αίτημα αυτό αφορά συνολικά 17 ορόσημα και 3 στόχους. Καλύπτει μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της δυνατότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη δημιουργία συστήματος ποιοτικού ελέγχου της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, την κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και την παροχή δεξιοτήτων στο δικαστικό προσωπικό.

 

Το αίτημα καλύπτει, επίσης, σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, βελτίωση των υδάτινων και αθλητικών υποδομών και αναδάσωση, αποκατάσταση δασών και μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών.

 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει το αίτημα και στη συνέχεια θα στείλει την προκαταρκτική της αξιολόγηση για την εκπλήρωση από την Ελλάδα των ορόσημων και των στόχων που απαιτούνται γι’ αυτήν την πληρωμή, στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου.

 

Χθες, η Ελλάδα υπέβαλε επίσης αίτημα στην Επιτροπή για στοχευμένη αναθεώρηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι τεχνικές και ακολουθούν τη συνολική αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2023.

 

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελείται από 35,95 δισ. ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από 18,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,7 δισ. ευρώ σε δάνεια. Περιλαμβάνει 381 ορόσημα και στόχους, 75 μεταρρυθμίσεις και 103 επενδύσεις. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει εκταμιεύσει περίπου το 41% των κονδυλίων που διατέθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του RRF, δηλαδή 14,9 δισεκατομμύρια ευρώ, στα οποία περιλαμβάνεται και η προχρηματοδότηση.